Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Varme, fjernvarme, jordvarme og forbud mod direkte elopvarmning

Læs om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og forbud mod elopvarmning. Find også kravene til etablering af kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Ny varmeplan

Læs mere om den nye varmeplan

Har du olie- eller gasfyr?

Fjernvarmen spiller en stor rolle i udfasningen af naturgas og i den grønne omstilling – og lige i øjeblikket er der stor efterspørgsel på fjernvarme. Vi er på nuværende tidspunkt ved at undersøge, hvilke områder i Aalborg Kommune, som potentielt kan få fjernvarme.

Regeringen kom i april 2022 med deres reformudspil "Danmark kan mere II", som skal sætte retningen for et grønnere og sikrere Danmark. Udspillet skal blandt andet sætte fart på den grønne omstilling og sikre, at vi på sigt kan blive uafhængige af russisk gas.

Med det nye udspil skal vi inden udgangen af 2022 give husstandene med olie- og gasfyr endelig besked, om de kan få fjernvarme eller bør overveje at skifte til for eksempel en varmepumpe. Det betyder, at du får direkte besked fra os i e-Boks eller per brev i løbet af året, når vi har regnet på dit område.

Bor du i et område, hvor der allerede er forsyning med fjernvarme, kan du kontakte det lokale fjernvarmeselskab for et tilbud på tilslutning.

Aalborg Forsyning har igangsat en undersøgelse af mulighederne for forsyning af en række områder i Aalborg Kommune.

Print alle punkter

Del indhold