Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandplanprojekter

Kommunen skal restaurere de vandløbsstrækninger, der er udpeget i vandområdeplanerne. Formålet er sikre god økologisk tilstand i de målsatte vandløb. Herved skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Inden kommunen gennemfører en udpeget indsats, foretages en forundersøgelse af forudsætningerne for at udføre det pågældende projekt. Kommunen kan både søge om tilskud til forundersøgelsesprojekt og tilskud til gennemførelsesprojekter.
 
Det er Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen, der administrerer tilskudsordningen og som dermed kan meddele tilsagn eller afslag på de ansøgte projekter. Ordningen finansieres delvist af EU (75%) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist at nationale midler (25%).

 

Igangværende realiseringer:

Vår Å

Øster Å

 

Logo til vandplanprojekter - Margit

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold