Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vådområder og lavbundsprojekter

Kvælstofvådområder og lavbundsprojekter er virkemidler til at reducere udledningen af kvælstof og CO2 fra landbruget.

Vådområde- og lavbundsordningerne er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Det danske landdistriktsprogram har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

Ordningerne er finansieret af midler fra EU.
Læs mere om ordningerne

Projekterne er opdelt i henholdsvis en forundersøgelses- og realiseringsfase.

Forundersøgelserne har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af projekterne, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold. Desuden undersøges muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af projekterne.

Ved etablering af vådområder og lavbundsprojekter kan de berørte lodsejere få tilbud om at indgå i en jordfordeling. Lodsejerne kompenseres enten ved salg af det areal, der indgår i projektet eller ved at beholde jorden og modtage et 20-årigt fastholdelsestilskud. Ordningen er baseret på frivillighed. Når jordfordelingerne er gennemført, kan anlægsfasen sættes i gang.

I menuen nedenunder, kan du finde oplysninger om de projekter, som Aalborg Kommune, i samarbejde med Limfjordssekretarietet, har igangsat:      

Nyrup Enge

Tostrup-Restrup

 

 

Logo vådområde projekter

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold