Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafikstøj bekæmpes gennem støjhandlingsplan

Støj fra alle veje med over 500 køretøjer i døgnet i Aalborg og Nørresundby er blevet kortlagt og danner udgangspunkt for støjhandlingsplanen.

Grænser for støjniveau fra trafikken

Støjkravene er fastsat af Miljøministeriet, og grænserne er kun gældende for nybyggeri. Kravene gælder således ikke for eksisterende bebyggelser

  • Det udendørs støjniveau må ikke overstige 58 decibel
  • Det indendørs støjniveau må ikke overstige 33 decibel

Miljøministeriets Støj-Danmarkskort

Trafikstøjhandlingsplan

Trafikstøjhandlingsplanen beskriver de kommende 5 års indsatser i forhold til at bekæmpe trafikstøj med udgangspunkt i denne kortlægning.

De mål og ambitioner, der kommer til udtryk i planen, er ikke bindende, men bruges i den politiske prioritering.

Trafikstøjhandlingsplan 2018

Støjdæmpende asfalt på udvalgte strækninger

På indfaldsvejene og de større ringveje tæt på beboelse udlægges støjdæmpende asfalt i forbindelse med renovering eller udskiftning af vejbelægninger. 

Trafikstøj bekæmpes med støjvold eller støjskærme

Ved nybyggeri etableres støjafskærmning, hvor det er nødvendigt.

Ved eksisterende boliger er der ikke pligt til at afskærme støjen, heller ikke selvom trafikken stiger eller ændrer sig.

Sådan kan du reducere gener fra trafikstøj i dit hjem eller kontor 

Du kan selv opnå en stor støjreduktion ved at udskifte dine vinduer med særligt støjsvage udgaver.

Mindskning af støj (PDF) 

Motorveje er statsveje og administreres af Vejdirektoratet

Spørgsmål om støj fra motorveje skal afklares hos Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2013-2018

Del indhold