Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafikstøj

Støj fra alle veje med over 500 køretøjer i døgnet i Aalborg og Nørresundby er blevet kortlagt og danner udgangspunkt for Aalborg Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikstøj

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommunalplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Indhold hentet fra borger.dk
Del indhold