Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafikstøj bekæmpes gennem støjhandlingsplan

Støj fra alle veje med over 500 køretøjer i døgnet i Aalborg og Nørresundby er blevet kortlagt og danner udgangspunkt for støjhandlingsplanen.

Grænser for støjniveau fra trafikken

Støjkravene er fastsat af Miljøministeriet, og grænserne er kun gældende for nybyggeri. Kravene gælder således ikke for eksisterende bebyggelser

  • Det udendørs støjniveau må ikke overstige 58 decibel
  • Det indendørs støjniveau må ikke overstige 33 decibel

Miljøministeriets Støj-Danmarkskort

Trafikstøjhandlingsplan

Trafikstøjhandlingsplanen beskriver de kommende 5 års indsatser i forhold til at bekæmpe trafikstøj med udgangspunkt i denne kortlægning.

De mål og ambitioner, der kommer til udtryk i planen, er ikke bindende, men bruges i den politiske prioritering.

Støjdæmpende asfalt på udvalgte strækninger

På indfaldsvejene og de større ringveje tæt på beboelse udlægges støjdæmpende asfalt i forbindelse med renovering eller udskiftning af vejbelægninger. 

Trafikstøj bekæmpes med støjvold eller støjskærme

Ved nybyggeri etableres støjafskærmning, hvor det er nødvendigt.

Ved eksisterende boliger er der ikke pligt til at afskærme støjen, heller ikke selvom trafikken stiger eller ændrer sig.

Sådan kan du reducere gener fra trafikstøj i dit hjem eller kontor 

Du kan selv opnå en stor støjreduktion ved at udskifte dine vinduer med særligt støjsvage udgaver.

Motorveje er statsveje og administreres af Vejdirektoratet

Spørgsmål om støj fra motorveje skal afklares hos Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2013-2018

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, så sender vi dig Trafikstøjhandlingsplan 2018. Husk at skrive navnet 'Trafikstøjhandlingsplan 2018' i emnefeltet. 
Du kan også bestille handlingsplanen ved at ringe på telefon 9931 2365.

Del indhold