Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Separatkloakering

Hvis du skal have separatkloakeret din ejendom, skal du have adskilt dit regnvand fra spildevand på din grund. Det gøres ved, at alt spildevand på grunden ledes i ét rør, og alt regnvand ledes i et andet rør. Regnvandsrøret og spildevandsrøret fra grunden føres til skel eller maksimum 1 meter fra skel og tilkobles de to offentlige kloakstik, som er indført eller som bliver indført til grunden af Aalborg Forsyning.

Aalborg Kommune er myndighed på separatkloakering af fælleskloakeret områder.

Hvis et område skal separatkloakeres betyder det, at regnvand og spildevand på grunden skal adskilles (separeres) – Det kalder vi separering på egen grund

En ejendom er total separatkloakeret, når regnvandsrøret og spildevandsrøret på egen grund er tilsluttet til de to fremførte kloakstik ved skel. 

Når et område er udtaget til at blive separatkloakeret, vil der være en høringsperiode med et borgermøde, inden et egentligt tillæg til spildevandsplanen vil blive vedtaget. 

Herefter udsender kommunen et brev med et varsel om påbud, hvoraf det fremgår, at du skal gennemføre separatkloakering på egen grund, således der kan gennemføres totalseparatkloakering inden en given frist på typisk 5 år. 

Din ejendom er først endelig registreret som separeret på egen grund, når kommunen har modtaget færdigmelding og opdateret kloaktegning. Du skal selv sørge for at fremsende færdigmelding og den opdaterede kloaktegning til kommunen. 

Du har pligt til at tilslutte de to offentlige kloakstik, når stikledning er ført frem til grundgrænsen (skel). 

Separatkloakeringen er først endelig afsluttet, når du har tilsluttet de to stik indført til skel, som Aalborg Forsyning har etableret. Herefter er grunden total separeret.

 

Del indhold