Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Separatkloakering for borgere – tjek nemt spildevandsplan 2021-2032

Få et overblik over separatkloakering. Tjek, om din grund er separatkloakeret. Find ud af, hvornår din grund skal separatkloakeres. Færdigmeld kloak.

Find ud af, om din grund er separatkloakeret

En grund er totalseparatkloakeret, når der er separatkloakeret på grunden. Det vil sige, hvis regnvandsrøret og spildevandsrøret på din grund er sluttet til de to fremførte kloakstik ved skel.

Det er spildevandsplanen, der afgør, om din grund skal separatkloakeres.

Hvis du bor i et område, der på kortet i spildevandsplanen er markeret med grøn, burde din ejendom være separatkloakeret.

Tjek din adresse i spildevandsplanen for 2021-2032

Din ejendom er som udgangspunkt separatkloakeret, hvis din BBR-kode er:

  • Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
  • Separatkloakeret: spildevand

Hvis din ejendom ikke har en af koderne, kan det være, fordi din ejendom ikke er separatkloakeret, eller at den er blevet separatkloakeret, inden disse koder blev taget i brug i 2011. Ejendommen er i det tilfælde oftest registreret med koden "Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg".

Find ud af, hvornår din grund skal separatkloakeres 

Det er spildevandsplanen, der afgør, hvornår din grund skal separatkloakeres.

Hvis du bor i et område, der på kortet er markeret med grønne tern, vil det fremgå på kortet, hvornår din grund skal separatklokkeres. Det vil være senest i 2032.

Hvis du bor i et område, der på kortet er markeret med grønne striber, skal din grund separatkloakeres på et tidspunkt inden 2065.

Tjek din adresse i spildevandsplanen for 2021-2032

Når der er en plan for dit område, vil du modtage et påbud om separatkloakering. Det kan du også, selvom din grund allerede er separatkloakeret. Dette skyldes, at det ikke er registreret. I det tilfælde skal du sende dokumentation til Aalborg Kommune, Miljø og Ressourcer.

Print alle punkter

Del indhold