Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ikke alting er smart at blande

Informationskampagnen ”Ikke alting er smart at blande” skal være med til at sikre, at naturen og vandløb ikke forurenes af miljøfremmede stoffer fra for eksempel bilvask.

I Aalborg Kommune er vi så heldige at have separatkloakeret mange steder, så regnvand ledes ud i naturen og væk fra boligområder. Hvis vi for eksempel vasker bil ved vores bolig, ledes sæberester, metaller, plastblødgørere og olie ud i naturen. Så bland dig i spildevand – gør en forskel og tænk over, hvad du blander i regnvandet.

Se filmen, der viser, at ikke alting er smart at blande.

Print alle punkter

Bland dig – kør din bil i vaskehal

Del indhold