Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hold liv i dit vandløb

Informationskampagnen ’Hold liv i dit vandløb’ skal være med til at sikre, at vandløb ikke forurenes af miljøfremmede stoffer fra fx bilvask.

Hvis du vælger at vaske bilen i indkørslen, leder du miljøfarlige stoffer uden om renseanlægget og ud i vandmiljøet. Det sker, hvis du vasker bilen et sted, hvor der er separatkloakerede. Her ryger vandet fra bilvasken ned i det rør, der er beregnet til regnvand, og bliver derfor ikke renset, men ledt direkte ud i vandløb, søer eller fjorden.

Hvad betyder separatkloakering

Ca. 65 % af kloakkerne i Aalborg Kommune er separatkloakerede, hvilket betyder, at der er ét rør til regnvand og ét rør til spildevand. Det, der ender i risten i din indkørsel eller ved kantstenen, bliver ikke renset, men ledt direkte ud i vandløb. Hvis sæbevand og andre miljøfarlige stoffer ender i risten har det derfor direkte konsekvenser for de fisk, smådyr og insekter, der lever i vandløbene.

Der er flere grunde til at separatkloakere. Fordelene er bl.a., at:

  • fjerne risikoen for at spildevand havner i kælderen ved kraftige regnskyl
  • fjerne spildevandsbelastningen på vandløb
  • renseanlæggene fungerer bedre, fordi de modtager mere koncentreret spildevand.

Se om din ejendom er separatkloakeret

Brug vaskehallen til bilvask

Når du benytter en vaskehal til bilvask, sikrer du, at olie og andre miljøfarlige stoffer håndteres korrekt. Vaskehallens spildevand løber nemlig gennem et sandfang og en olieudskiller eller et biologisk renseanlæg. Her bliver snavs fra bilen opfanget, inden det overskydende vand bliver ledt hen til det kommunale renseanlæg.

Herudover doserer vaskehallerne nøje deres vaskemidler til de enkelte typer af bilvaske samt begrænser vandforbruget markant sammenlignet med manuel bilvask derhjemme.

Hold liv i dit vandløb - tænk over hvad du hælder i risten!

Del indhold