Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kæmpe-Bjørneklo og andre invasive arter

Kæmpe-Bjørneklo er en flere meter høj skærmplante. Planten er en invasiv art, der fortrænger al anden vegetation, hvis den får lov at brede sig.

Indberet Kæmpe-Bjørneklo eller andre invasive arter

Lokale observationer skal indberettes via selvbetjeningsløsningen TIP Kommunen.

TIP Kommunen

Alle grundejere har pligt til at bekæmpe planten på egne arealer i overensstemmelse med indsatsplanen.

Aalborg Kommune bekæmper på kommunale arealer og fører tilsyn med, at indsatsplanen overholdes på private arealer.

Aalborg Kommune anvender ikke pesticider på kommunale arealer. Planten bekæmpes istedet med forskellige andre metoder som rodstikning, afgræsning eller skærmkapning. Valg af bekæmpelsesmetode afhænger af forholdene på det enkelte sted.

Kontakt os, hvis du ønsker Aalborg Kommunes indsatsplan og vejledning til bekæmpelse tilsendt digitalt. 

Effektiv bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du mest effektivt bekæmper planten.

Du kan læse om forskellige bekæmpelsesmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brug beskyttelsesudstyr

Uanset hvilken bekæmpelsesmetode der vælges, skal du sørge for at være dækket til, fx med en langærmet trøje, lange bukser og handsker. På den måde mindskes chancen for at komme i kontakt med plantesaften. Hvis der er sollys, kan du risikere at få forbrændinger på huden.

Indhold hentet fra borger.dk
Del indhold

Selvbetjening