Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kæmpe-Bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo er en flere meter høj skærmplante. Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv art, der fortrænger al anden vegetation, hvis den får lov at brede sig.

Aalborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Formålet er at komme Kæmpe-Bjørneklo til livs.

Alle grundejere har pligt til at bekæmpe planten på egne arealer i overensstemmelse med indsatsplanen.

Aalborg Kommune bekæmper på kommunale arealer og fører tilsyn med, at indsatsplanen overholdes på private arealer.

Aalborg Kommunes indsatsplan er vedtaget i marts 2016. Siden da er der kommet ny bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Denne bekendtgørelse danner baggrund for Aalborg Kommunes indsats for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, selvom indsatsplanen er vedtaget på baggrund af en tidligere bekendtgørelse. Rent praktisk betyder det, at afsnittet ”Kontrol og konsekvens af manglende bekæmpelse” i dag ikke er gældende. Kommunens muligheder for at handle er beskrevet i §5 i gældende ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo”. 

Skriv til os, hvis du ønsker at få tilsendt:

  • Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo
  • Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Husk at skrive titlen på den ønskede publikation i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Print alle punkter

Hvor er der Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Kortet viser, hvor der er registreret Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune, og hvem der skal stå for at bekæmpe planten på det enkelte sted.

Alle private bestande skal bekæmpes af grundejeren. Når Aalborg Kommune er grundejer, har vi en række forskellige entreprenører knyttet til opgaven, det hænger sammen med vores samlede udbud af grøn drift.

Du kan zoome i kortet eller søge på en specifik adresse.

Åbn kort i nyt vindue

Bekæmpelse på kommunale arealer

I Aalborg Kommune bekæmpes alle bestande uden brug af pesticider på kommunale arealer.

Indsatsen afhænger af Kæmpe-Bjørnekloens udbredelse på det enkelte areal, og arealets funktion. Vi prioriterer hvert sted mellem de bekæmpelsesmetoder vi har i forhold til de ressourcer der er til rådighed.

Generelt prioriterer vi at rodstikke små bestande og at sikre, at planten ikke breder sig ud over stier mv., hvor publikums færdes. Skærmkapning anvendes i store bestande, det udføres ikke før Skt. Hans, så her når planterne at blive rigtigt store, før skærmene fjernes.

Fremadrettet ønsker vi at etablere afgræsning på de arealer, hvor det er praktisk muligt. Det er en god og bæredygtig måde at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på, og det fremmer dertil naturværdierne på det areal, der afgræsses. Men langt de fleste arealer er ikke egnet til afgræsning – fx grøfter langs veje og små arealer, her er og bliver indsatsen baseret på manuel arbejdskraft. Det er et langt og sejt træk, da frøene fra Kæmpe-Bjørneklo har en lang levetid i jorden før de spirer (op til 7 år) – derfor er der mange steder, hvor det er svært at se effekten af bjørneklobekæmpelsen fra år til år.

Aalborg Kommune bekæmper selv mindre bestande på de arealer, hvor kommunen står for den grønne drift og pleje. Bekæmpelse af store bestande på disse arealer varetages af en ekstern entreprenør.

I de områder, hvor den grønne drift og pleje er udbudt til eksterne entreprenører, varetager denne både bekæmpelse af små og store bestande – samt tilsyn langs vejarealer.

Du kan se, hvem der har ansvar for at bekæmpe hvor, ved at åbne signaturforklaringen på nedenstående kort.

Bemærk at kortet ikke siger noget om udbredelsen på det enkelte sted, der kan være store polygoner i kortet med få planter, og små polygoner med mange planter, og nogle steder er der blot tale om et tilsyn der skal udføres. Men kortet fortæller, at her er der enten et tilsyn, eller bjørneklo der bekæmpes.

Kortet opdateres løbende. Helt små bestande registreres ikke, da de flytter sig fra år til år. 

Kontakt

Lokale observationer skal indberettes via kommunens tip løsning:

Spørgsmål vedr. bekæmpelse kan rettes til driftsplanlægger

Lene Larsen på tlf. 9931 2439

Del indhold