Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandråd

Oprettelse af nye vandråd i oplandet til Limfjorden samt oplandet til Kattegat, Skagerrak

Kommunerne skal som noget nyt:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

I den forbindelse vil kommunerne efter anmodning oprette og inddrage et lokalt vandråd i henholdsvis Limfjordsoplandet og oplandet til det nordlige Kattegat, Skagerrak.

Tidsfristen for organisationernes og foreningernes anmodning om at oprette et vandråd for Limfjorden er 3. april 2017. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet. Anmodningen/indstillingen sendes til Limfjordsrådet på adressen limfjordsraadet@aalborg.dk

Tidsfristen for organisationernes og foreningernes anmodning om at oprette et vandråd for det nordlige Kattegat, Skagerrak er 3. april 2017. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet. Anmodningen/indstillingen sendes til Aalborg Kommune på adressen miljoe@aalborg.dk

Hvis man som lokal organisation er i tvivl om, hvilket opland man tilhører, sendes indstillingen til Aalborg Kommune.

Du kan læse mere om baggrunden for oprettelsen af de nye vandråd i

Orientering til organisationer og foreninger

Del indhold