Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forurenet jord

Ved byggeri på forurenede grunde og flytning af forurenet jord, er der en række regler, der skal overholdes. Det er ikke farligt at bo i et lettere forurenet område, hvis man følger nogle simple råd.

Tjek din grund

Sådan bliver jord forurenet

Børn og byjord

Kraftigere forurenet jord

Flytning af forurenet jord

Byggeri på en forurenet grund

Tjek din grund

Nogle områder i byzonen er klassificeret som lettere forurenet (områdeklassificeret), mens andre områder er undtaget, idet der kun tale om generel og diffus forurening. 

Skal du flytte jord fra et klassificeret område, skal den først: 

 • Analyseres
 • Anmeldes

På nedenstående kort kan du søge på din adresse og se, om du bor et sted, der er områdeklassificeret eller undtaget.

 • Rødt område - klassificeret 
 • Grønt område - undtaget

Tjek din grund

Anmeld jordflytning

Læs mere

Læs mere om jordforurening og jordflytning

Sådan bliver jord forurenet

Der skelnes mellem lettere forurenet jord og kraftigere forurenet jord. Det er Miljøministeriet, der har fastlagt grænseværdierne for, hvornår jorden er forurenet.

Den lettere forurening skyldes blandt andet den luftforurening fra industri og trafik, der er sket i tidens løb. Der er typisk tale om forurening med tjærestoffer og bly, som kan findes i overfladejorden.

Den kraftige forurening stammer oftest fra forurening, der er opstået som følge af de aktiviteter, der har foregået på en ejendom - for eksempel:

 • Servicestation
 • Renseri
 • Autoværksted
 • Olietanke

Børn og byjord

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at det skal fjernes., fordi forureningen påvirker os ikke umiddelbart. Men små børn, der har tendens til "at proppe alt i munden", kan blive påvirket af for eksempel:

 • Jord
 • Legetøj
 • Beskidte fingre

Hvis du bor på en lettere forurenet grund, kan det være en fordel at efterleve nogle simple råd, som kan nedsætte sundhedsrisikoen.

Kraftigere forurenet jord

Når der konstateres en kraftigere forurening på en ejendom, eller der er mistanke om en forurening, vil ejendommen som regel blive kortlagt af regionen. Kortlægningen sker på henholdsvis Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2) .

V1 - Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

V2 - Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

Tjek om din grund er forurenet på Region Nordjyllands hjemmeside

Flytning af forurenet jord

Hvis du fjerner jord fra et areal, der er forurenet, skal det anmeldes til Aalborg Kommune, Miljø Du skal anmelde det, hvis:

 • Arealet er kraftigt eller lettere forurenet
 • Arealet benyttes som offentlig vej

Regler for flytning af forurenet jord

Byggeri på en forurenet grund

Der er forskellige regler for byggeri på kraftigt og lettere forurenet jord:

Kraftig forurenet jord

Vil du bygge på en kraftig forurenet grund (V1 eller V2), skal du måske have en særlig tilladelse efter jordforureningsloven. Aalborg Kommune kan i den forbindelse kræve, at du foretager en nærmere undersøgelse af forureningen og risikoen i forhold til anvendelsen.

Lettere forurenet

Lettere forurenede arealer må ikke tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, før det er sikret, at de øverste 50 cm jordlag på ubebyggede arealer er ren eller har en varig fast belægning.

Del indhold