Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hold af kælegrise

Vil du have en gris og bor i byzone eller sommerhusområde, skal du være opmærksom på regler og anbefalinger for det.

Hvis du bor i byzone eller sommerhusområde, kan du ikke uden videre anskaffe dig en gris. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde kælegrise eller andre dyr, der normalt hører til på landet, i byzoner og sommerhusområder.

Du kan ansøge kommunen om dispensation fra forbuddet mod grise i byzoner og sommerhusområder. Før der træffes afgørelse, skal kommunen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden for en fastsat frist.

Du finder reglerne beskrevet i Miljøstyrelsens miljøaktivitetsbekendtgørelse.

Hvis du bor i landzone, er det som regel uproblematisk at have en kælegris.

Veterinære regler og krav om registrering af kælegrise i CHR

I EU-lovgivningen defineres grise som produktionsdyr og hører ikke under kategorien kæledyr/hobbydyr, selv om de under tiden holdes som kæledyr/hobbydyr i Danmark.

Alle svinebesætninger i Danmark skal være registreret i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister – også kaldet CHR. Reglerne gælder for alle, også selvom man kun ejer én enkelt kælegris.

Inden du overvejer at anskaffe dig en kælegris, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, som er beskrevet i Fødevarestyrelsens pjece: Hold af kælegrise

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte LandMiljø på tlf. 9931 2050 eller sende en mail.

 

Del indhold