Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hønse- eller fuglehold i haven

Vil du have hønsehold eller andet fuglehold i byzonen, skal du være opmærksom på regler og anbefalinger for det.

Hønse- eller fuglehold i byzone

Du må højest have 10 høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Du finder reglerne på området i kommunens forskrift

Lovgivningen på området er "Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".

Medfører et hønsehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan disse ikke afhjælpes, kan kommunen endvidere nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget elle indretningen fjernet.

Ved henvendelser om gener fra hønsehold kan kommunen udføre en besigtigelse af forholdet.
 
Er du i tvivl eller har du yderligere spørgsmål på området, kan du kontakte LandMiljø

Send mail


eller på telefon 9931 2050.

Del indhold