Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hønse- eller fuglehold i haven

Vil du have hønsehold eller andet fuglehold i byzonen, skal du være opmærksom på regler og anbefalinger for det.

Hønse- eller fuglehold i byzone

Du må højest have 10 høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Du kan bestille kommunens forskrift om ikke erhvervsmæssigt fuglehold nederst på siden.

Lovgivningen på området er "Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".

Medfører et hønsehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan disse ikke afhjælpes, kan kommunen endvidere nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget elle indretningen fjernet.

Ved henvendelser om gener fra hønsehold kan kommunen udføre en besigtigelse af forholdet.
 
Er du i tvivl eller har du yderligere spørgsmål på området, kan du kontakte LandMiljø på mail eller tlf. 9931 2050.

Vi sender det du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig forskrift om ikke erhvervsmæssigt hønse- og fuglehold

 
Du kan også ringe på tlf. 9931 2050

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold