Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hønse- eller fuglehold i haven

Vil du have hønsehold eller andet fuglehold i by- og sommerhusområder, skal du være opmærksom på regler og anbefalinger for det.

Forskrift for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold

Du må højest have 10 høns i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Print alle punkter

 

Medfører et hønsehold væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan disse ikke afhjælpes, kan kommunen endvidere nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget elle indretningen fjernet.

Ved henvendelser om gener fra hønsehold kan kommunen udføre en besigtigelse af forholdet.

Hvis du har spørgsmål om

Opførelse af bygninger, er du velkommen til at kontakte Aalborg Kommune, Byggeri på mail eller telefon 9982 8200.

Fugleholdet, er du velkommen til at kontakte Aalborg Kommune, LandMiljø på mail eller telefon 9931 2050.

 

Del indhold