Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gas

Mad på gas, en gaspejs eller tørretumbler på gas? Læs om dine muligheder for at få gas.

Gas i Aalborg

Gas og lovgivningen

Gas i Aalborg

Bygas

Bygas kan bruges til mange ting - for eksempel til madlavning, pejs og tørretumblere.

Naturgas

Naturgas anvendes for eksempel til el-, varme- og kraftvarmeproduktion samt i industrielle processer og til erhvervsmæssige formål.

Private forbrugere anvender hovedsageligt naturgassen til opvarmning eller madlavning.

Flaskegas

Flaskegas er en flytbar, ren og meget anvendelig energikilde, der bruges til en række formål - for eksempel ukrudtsbrændere, terrassevarmere og gasgrill.

Læs mere om gas og dine muligheder for at få gas

Gas og lovgivningen

Naturgasforsyning

Naturgasforsyningsvirksomhed i Danmark er reguleret i naturgasforsyningsloven og omfatter transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas. Loven finder endvidere anvendelse på biogas, gas fra biomasse og andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet.

Læs mere om naturgasforsyning i naturgasforsyningsloven

Bygasforsyning

Bygasforsyningsvirksomhed reguleres efter lov om varmeforsyning, når bygas bruges til opvarmning.

I forhold til teknisk sikkerhed på gasområdet (natur-, bio-, by og flaskegas) er Sikkerhedsstyrelsen øverste myndighed. Ud over love og bekendtgørelser anvendes Gasreglementet til at regulere området med hensyn til sikkerhed og teknik.

Læs mere opvarmning med gas i varmeforsyningsloven

Læs mere i Gasreglementet

Del indhold