Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forvaltningsplan 2015-2020 og plejeplan 2019-2023 for Mellemområdet i Lille Vildmose

Lille Vildmose blev fredet i 2007, og som følge deraf, er der udarbejdet en plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen. Ligeledes er der i forbindelse med udsættelse af krondyr og elge i Mellemområdet udarbejdet en forvaltningsplan for den hegnede del af Mellemområdet

Forvaltningsplanen

I forbindelse med, at der er udsat krondyr og elge i Mellemområdet i Lille Vildmose, har Aalborg Kommune udarbejdet en forvaltningsplan for det hegnede område omkring Mellemområdet i Lille Vildmose.

Forvaltningsplanen indeholder en vejledning i hvordan dyrene skal forvaltes, reguleres og overvåges mv. Hovedsigtet bag forvaltningen af de store hjortedyr i området er, at området og dyrebestanden udvikles som et selvforvaltende system med det formål at lade de naturlige økologiske processer få mere frit spil og dermed øge den biologiske mangfoldighed.

Plejeplanen

Lille Vildmose blev fredet med virkning fra 20. december 2007. Som opfølgning på fredningen er der blevet udarbejdet detaljerede plejeplaner for områdets skove – Høstemark Skov og Tofte Skov, og i 2019 er der blevet udarbejdet en plejeplan for hele Mellemområdet.

Plejeplanen beskriver i detaljer, hvilke plejetiltag Aalborg Kommune forventer at gennemføre i perioden 2019-2023. Det drejer sig især om rydning af uønsket trævækst på mosefladerne og om at sikre at vandstandsforholdene er optimale for moseområdernes udvikling og bevarelse.

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, så sender vi en eller flere, af nedenstående planer til dig, som PDF.
Husk at skrive hvilken plan du ønsker i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000

  • Forvaltningsplan 2015-2020 - Mellemområdet, Lille Vildmose
  • Plejeplan 2019-2023 - Mellemområdet og Paraplymosen, Lille Vildmose
Del indhold