Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anlæg af sø eller vandhul

Det kræver næsten altid tilladelse at anlægge en sø eller et vandhul. Tilladelsen skal sikre at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Anlæg af sø

Interessen for at grave nye søer og vandhuller i Aalborg Kommune er stigende, hvilket er glædeligt, da mange små søer tidligere er forsvundet.

Tilladelse

Det kræver næsten altid tilladelse at anlægge en sø.

Anlæg af en sø er et stort indgreb i landskabet. Ikke kun selve "hullet" påvirkes, også der hvor gravemaskinen kører, og der hvor jorden placeres.

Tilladelsen skal sikre at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Søer må ikke oprenses i sommerhalvåret, perioden 1. marts - 1. oktober, af hensyn til dyre- og planteliv.
Søer kan oprenses i vinterhalvåret, 1. oktober - 1. marts.

Ansøgning til anlæg af sø eller vandhul

Skriv til os hvis vi skal sende dig ansøgningsblanket til anlæg af sø eller vandhul. Angiv titlen 'Ansøgning til anlæg af sø eller vandhul' i emnefeltet'. Du kan også bestille folderne ved at ringe på telefon 9931 2000.

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.