Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anlæg af sø eller vandhul

Det kræver næsten altid tilladelse at anlægge en sø eller et vandhul. Tilladelsen skal sikre at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Anlæg af sø

Interessen for at grave nye søer og vandhuller i Aalborg Kommune er stigende, hvilket er glædeligt, da mange små søer tidligere er forsvundet.

Tilladelse

Det kræver næsten altid tilladelse at anlægge en sø.

Anlæg af en sø er et stort indgreb i landskabet. Ikke kun selve "hullet" påvirkes, også der hvor gravemaskinen kører, og der hvor jorden placeres.

Tilladelsen skal sikre at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Søer må ikke oprenses i sommerhalvåret, perioden 1. marts - 1. oktober, af hensyn til dyre- og planteliv.
Søer kan oprenses i vinterhalvåret, 1. oktober - 1. marts.

Ansøgning - anlæg af sø eller vandhul

Del indhold

Corona infoboks