Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forpagtningsarealer

Her finder du en liste over de forpagtningsaftaler og naturplejeaftaler som Aalborg Kommune har til leje.

 

Oversigt over ledige forpagtningaftaler og naturplejeaftaler 

Sagsnr. 

 Matr.nr. / Adr.

Størrelse i m2 (ca.) 

Specielle vilkår 

Pris 

2012-46603 Matr.nr. 4ox, Hou by, Hals Ca. 45.000 m2 Naturplejeaftale   Udbud 
2012-46612 Matr.nr. 6l, Vaarst by, Gunderup Ca. 2.450 m2 Naturplejeaftale  Udbud 
2012-46621 Matr.nr. 26e, Nibe Markjorder Ca. 11.900 m2 Naturplejeaftale Udbud 
- Matr.nr. 19a, Nr. Tranders, Aalborg Jorder Ca. 15.000 m2 Naturplejeaftale Udbud
- Matr.nr. 29c og 4kø, Dall By, Dall Ca. 19.900 m2 Naturplejeaftale Udbud
- Matr.nr. 21f Uttrup, Aalborg Jorder Ca. 11.855 m2 Forpagtningsaftale Udbud

Forpagtningsaftaler og naturplejeaftaler

Har du spørgsmål til ovennævnte aftaler, eller ønsker du at forpagte et af kommunens landbrugsarealer eller naturplejearealer kan du sende en besked til Aalborg Kommune via kontaktoplysningerne på denne side.

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående køb af grunde eller forpagtning af et af vores arealer, registrerer kommunen oplysninger om dig, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Del indhold