Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forpagtningsarealer

Se de forpagtningsaftaler og naturplejeaftaler, som Aalborg Kommune har til leje.

Oversigt over ledige forpagtningaftaler og naturplejeaftaler 

Sagsnr. 

 Matr.nr. / Adr.

Størrelse i m2 (ca.) 

Specielle vilkår 

Pris 

- Matr.nr. 21f Uttrup, Aalborg Jorder Ca. 11.855 m2 Forpagtningsaftale Udbud 

Har du spørgsmål til ovennævnte aftaler, eller ønsker du at forpagte et af kommunens landbrugsarealer eller naturplejearealer, kan du sende en besked til Aalborg Kommune via kontaktoplysningerne på denne side.

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående køb af grunde eller forpagtning af et af vores arealer, registrerer kommunen oplysninger om dig, dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Del indhold