Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandforsyningsplan

Via den kommunale vandforsyningsplan varetages den langsigtede planlægning af vandforsyningsstrukturen i kommunen. Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for kommunens administration på området, og sætter desuden rammerne for projekter til udvikling og forbedring af vandforsyningen.

Den eksisterende vandforsyningsplan

Du kan her se den eksisterende vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2021-2032

Vandværkerne har alle et forsyningsområde og et forsyningsopland.

Forsyningsområdet er det område, hvor vandværket i dag forsyner ejendomme med drikkevand. Forsyningsoplandet er det område, hvor det forventes, at vandværket på sigt skal forsyne øvrige ejendomme med vand.

Kort over vandværkernes forsyningsområder og -oplande

 

 

 

 

 

 

Del indhold