Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Teknisk tilsyn med mindre drikkevandsforsyningsboringer

Rent drikkevand er afhængigt af, at vandforsyningsanlægget er i orden.

Denne vejledning skal hjælpe ejere/brugere af drikkevandsboringer med at sikre, at anlægget er i så god en teknisk stand, at risikoen for en utilfredsstillende drikkevandskvalitet som følge af anlæggets indretning og funktion er minimal. 

Man bør ved tilsynet især være opmærksom på forhold, som kan medføre risiko for en bakterieforurening af drikkevandet. Der vil blandt andet kunne være tale om utætheder ved boringen og indtrængning af overfladevand. Det anbefales ejeren at føre teknisk tilsyn 2 gange årligt, før og efter vinter.

Da et vandforsyningsanlæg er at sammenligne med en fødevareproducerende virksomhed, bør den almindelige hygiejniske tilstand være høj. Installationer bør således fremstå rene og velholdte.

Hvis der er problemer med drikkevandskvaliteten, vil det være ensigtsmæssigt at foretage et teknisk tilsyn med boringen, idet dette ofte kan medvirke til at finde og afhjælpe årsagen til forureningen, så vandet igen kan få en god drikkevandskvalitet.


Del indhold