Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatsplaner

Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne beskriver derfor, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Find her de gældende indsatsplaner og se hvilke, der er under udarbejdelse.

 

Hvorup

Vadum

Hammer Bakker og Tylstrup

Hals

Aalborg Sydøst

Aalborg Sydvest 

Nibe

Kongerslev 

Indsatsplaner i høring

Opfølgning på indsatsplaner

Hvorup

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hvorup omfatter hele OSD 1476 bl.a. Hvorup og Lindholm. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 27. maj 2019.

Læs indsatsplanen for Hvorup 

Vadum

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Vadum omfatter hele OSD 1472 bl.a. Vadum, Torpet og Vejlen. Indsatsplanen er vedtaget af Nordjyllands Amt den 7. november 2006.

Planen kan rekvireres på linket - Indsatsplanen for Vadum

Hammer Bakker og Tylstrup

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup omfatter hele OSD 1475 bl.a. Tylstrup, Vodskov og Vestbjerg. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 27. maj 2019.

Læs indsatsplanen for Hammer Bakker og Tylstrup

 

Indsatsplan for Horsens-Langholt Vandværk 2006

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup vedtaget af Nordjyllands Amt den 5. december 2006 gælder stadig for Horsens-Langholt Vandværk. Den resterende del af indsatsplanen er aflyst.

Planerne kan rekvireres på linket

Indsatsplanen for Horsens-Langholt Vandvæk

Redegørelsen for Horsens-Langholt Vandværk

 

Hals

Nuværende indsatsplan

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hals omfatter hele OSD 1469. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 19. juni 2017.

Indsatsplan for Hals

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen


Aalborg Sydøst

Nuværende indsatsplan

Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst omfatter hele OSD 1435 med undtagelse af de to vandværker Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase (her er vedtaget et tillæg, jf. nedenfor) . Indsatsplanen for Aalborg Sydøst er vedtaget af Aalborg Kommune den 8. juni 2015.

Indsatsplanen og miljøvurderingen kan rekvireres på linket

Indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Miljøvurdering af indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Via nedenstående link har du mulighed for at søge på din adresse, og se hvordan arealerne er placeret i forhold til de sårbare nærzoner. De sårbare nærzoner dækker de arealer, der skal sikres ved dyrkningsdeklarationer.

Du har mulighed for at læse mere om de sårbare nærzoner m.m. i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435, Aalborg Sydøst.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen

Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup vandværk, Kochs Vase)

Udover den samlede indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er der den 19. juni 2017 vedtaget et Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst - gældende for de to kildepladser Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase.

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase)

Hvordan dine arealer er berørt af tillægget til indsatsplanen

Aalborg Sydvest

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydvest omfatter hele OSD 1432. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 25. september 2017.

Indsatsplan for Aalborg Sydvest

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen

Nibe

Det forventes, at der udarbejdes en indsatsplan, der omfatter OSD 1429 og 1442 i 2020-2021. 

Kongerslev

Forslaget til indsatsplan for Kongerslev er i offentlig høring fra den 3. maj - 15. august 2021. Planen omfatter 2 vandværker, hvis indvinding er fordelt på 3 kildepladser. Alle er velkomne til at komme med bemærkninger og indsigelser direkte i den digitale indsatsplan eller pr. mail til Miljø og Plan til og med den 15. august 2021.

Forslag til indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig" klikke på arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du information om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Hvad gælder for mig

Indsatsplaner i høring

Aktuelle indsatsplaner i høring

Opfølgning på indsatsplaner

En del af opfølgningen af indsatsplaner omfatter forhandling af dyrkningsdeklarationer for grundvandsbeskyttelse.

Læs mere om Aalborg Kommunes Grundvandssamarbejde

Vi sender det du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig materiale fra denne side

Du kan også ringe på tlf. 9931 2050

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold