Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatsplaner

Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne beskriver derfor, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Find her de gældende indsatsplaner og se hvilke, der er under udarbejdelse.

 

Hvorup

Vadum

Hammer Bakker og Tylstrup

Hals

Aalborg Sydøst

Aalborg Sydvest 

Nibe

Kongerslev 

Indsatsplaner i høring

Opfølgning på indsatsplaner

Hvorup

Forslaget til revision af indsatsplan for Hvorup er i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 4. marts 2019. Planen omfatter 3 vandværker, hvis indvinding er fordelt på 5 kildepladser. Alle er velkomne til at komme med bemærkninger og indsigelser til og med den 4. marts 2019 direkte i den digitale indsatsplan eller pr. mail til indsatsplan-vand@aalborg.dk

Her finder du "Forslag til revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup"

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig?" klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hvorup omfatter hele OSD 1476 bl.a. Hvorup og Lindholm. Indsatsplanen er vedtaget af Nordjyllands Amt den 25. oktober 2005.

Læs indsatsplanen for Hvorup 

Vadum

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Vadum omfatter hele OSD 1472 bl.a. Vadum, Torpet og Vejlen. Indsatsplanen er vedtaget af Nordjyllands Amt den 7. november 2006.

Læs indsatsplanen for Vadum

Hammer Bakker og Tylstrup

Forslaget til revision af indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup er i offentlig høring fra den 3. december 2018 - 4. marts 2019. Planen omfatter 9 vandværker, hvis indvinding er fordelt på 16 kildepladser. Alle er velkomne til at komme med bemærkninger og indsigelser til og med den 4. marts 2019 direkte i den digitale indsatsplan eller pr. mail til indsatsplan-vand@aalborg.dk

Her finder du "Forslag til revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup"

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig?" klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup omfatter hele OSD 1475 bl.a. Tylstrup, Vodskov og Vestbjerg. Indsatsplanen er vedtaget af Nordjyllands Amt den 5. december 2006.

Læs indsatsplanen (bind 1)

Læs redegørelsen (bind 2)

Delindsatsplan for Hammer Bakker Vandforsyningsselskab 2010

Delindsatsplanen omfatter indvindingsoplandet til Hammer Bakker Vandforsyningsselskab. Delindsatsplanen blev vedtaget af Aalborg Kommune den 11. oktober 2010.

Læs delindsatsplanen for Hammer Bakker Vandforsyningsselskab

Indsatsplan for Tylstrup Vandværk 2015

Indsatsplanen blev vedtaget af Aalborg Kommune den 23. marts 2015. Indsatsplanen er en digital plan som indeholder et interaktivt kort. Du skal være opmærksom på, at du kan opleve ventetid før kortet er indlæst og derefter kan navigere rundt og søge i kortet.

Læs indsatsplan for Tylstrup Vandværk

Hals

Nuværende indsatsplan

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hals omfatter hele OSD 1469. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 19. juni 2017.

Indsatsplan for Hals

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen


Aalborg Sydøst

Nuværende indsatsplan

Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst omfatter hele OSD 1435 med undtagelse af de to vandværker Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase (her er vedtaget et tillæg, jf. nedenfor) . Indsatsplanen for Aalborg Sydøst er vedtaget af Aalborg Kommune den 8. juni 2015.

Læs indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Læs miljøvurdering af indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Via nedenstående link har du mulighed for at søge på din adresse, og se hvordan arealerne er placeret i forhold til de sårbare nærzoner. De sårbare nærzoner dækker de arealer, der skal sikres ved dyrkningsdeklarationer.

Du har mulighed for at læse mere om de sårbare nærzoner m.m. i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435, Aalborg Sydøst.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen

Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup vandværk, Kochs Vase)

Udover den samlede indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er der den 19. juni 2017 vedtaget et Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst - gældende for de to kildepladser Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase.

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Læs tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase)

Se hvordan dine arealer er berørt af tillægget til indsatsplanen

Aalborg Sydvest

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydvest omfatter hele OSD 1432. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 25. september 2017.

Indsatsplan for Aalborg Sydvest

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen

Nibe

Det forventes, at der udarbejdes en indsatsplan, der omfatter OSD 1429 og 1442 i 2014-2016. 

Kongerslev

Det forventes, at der udarbejdes en indsatsplan, der omfatter OSD 1452 i 2015-2017.

Indsatsplaner i høring

Se aktuelle indsatsplaner i høring

Opfølgning på indsatsplaner

En del af opfølgningen af indsatsplaner omfatter forhandling af dyrkningsdeklarationer for grundvandsbeskyttelse.

Læs mere om Aalborg Kommunes Grundvandssamarbejde

Del indhold

Jordfordeling - opstartsmøde den 29. november 2016