Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedligeholdelse af udearealer - skoler og institutioner

Udearealerne på Aalborg Kommunes skoler og institutioner skal vedligeholdes. Vedligeholdelsen udføres af entreprenør efter kontrakt. Kontrakten udarbejdes på grundlag af generelle kvalitetskrav og målsætninger, som er ens for alle skoler og institutioner

Ansvarlig for vedligeholdelse

Aalborg Kommune har 50 skoler og 168 institutioner med tilhørende udearealer. Det er Aalborg kommune, der har ansvaret for vedligeholdelsen af udearealerne på skoler og institutioner. Vedligeholdelsen udføres af entreprenør efter kontrakt med Aalborg Kommune. Kontrakten udarbejdes på grundlag af generelle kvalitetskrav og målsætninger, som er ens for alle skoler og institutioner.

Skriv til os, hvis du ønsker at se:

  • Generelle vedligeholdelsesaftaler for skoler
  • Generelle vedligeholdelsesaftaler for institutioner

Husk at skrive titlen på den ønskede vedligeholdelsesaftale i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Her kan du finde de grønne kort på din skole eller institutions udearealer. 

Henvendelse vedrørende vedligeholdelse af udearealer skal ske på Aalborg Borgertip

Snerydning på skoler og institutioner

Snerydning udføres efter retningslinier der følger regulativ for vintervedligeholdelse af veje og stier, når det gælder grundejerforpligtigelsen. Inde på grunden ryddes og saltes som beskrevet i de generelle vedligeholdelsesaftaler.

Her kan du finde kort over, hvilke områder der ryddes og saltes på din skole eller institution. (Dette gælder dog kun for brugere med adgang til Aalborg Kommunes eget intranet)

Vintervagten

Udkald foretages af vintervagten, som modtager vejrprognoser og overvåger situationen i hele Aalborg Kommune. Det er vejret og ikke klokken der styrer udkaldene.

Der kan gå op til 4 timer før saltning er gennemført og ved snefald ca. 6 timer.

Områderne tilstræbes at være farbare. Det betyder at saltning som udgangspunkt udføres præventivt. Snerydning igangsættes ved større snemængder.

Henvendelse vedrørende vintervedligeholdelse skal ske på Aalborg Borgertip

Del indhold