Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udendørs idrætsanlæg

I Aalborg Kommune findes et større antal kommunalt ejede udendørs idrætsanlæg, som stilles til rådighed for idrætsforeninger og idrætsklubber. De fleste af disse anlæg har som oftest en boldklub eller forening fast tilknyttet.

Her på siden vil der løbende komme information, når der er vigtige oplysninger, som er relevante for de enkelte idrætsforeninger i forhold til benyttelse, drift, vedligeholdelse, vejrlig og sæsonstart.

Du kan også på en selvstændig side gå ind via kort og se de vedligeholdelsesaftaler, som de enkelte idrætsklubber og foreninger har indgået med Aalborg Kommune omkring de udendørs idrætsanlæg.

Vigtig information til brugere af de udendørs anlæg lige nu:

Fodboldklubberne i Aalborg Kommune

Hej Fodboldklubber

 • Græsbanerne i Aalborg Kommune må ikke benyttes i tidsrummet 1. november til 1. april uden særlig tilladelse
 • Der bliver ikke ryddet sne på vinterbaner (lysbaner) i Aalborg Kommune
 • Hvis en klub ønsker snerydning af deres vinterbane, skal klubben selv betale for snerydningen
 • Park & Natur kræver at klubben bruger Entreprenør. Entreprenør har erfaring og maskiner som sikrer en korrekt snerydning
 • Kørselsleder Erik Bro kan kontaktes på telefon 99312483

Omlægninger

Indenfor Park & Natur's budget er der i begrænset omfang mulighed for at foretage mindre omlægninger mv.

Ønsker til dette skal meddeles Park & Natur via mail inden 1. november året før. 

Herefter bliver ønskerne prioriteret og udført i det omfang, der er budgetmæssigt dækning for det.

Klubservice

Har du brug for hjælp i hverdagen i klubben eller brug for en dialog med DBU og andre klubber, kan Klubservice være stedet. DBU har oprettet en hjemmeside DBU Klubservice

Hunde på kommunens idrætsanlæg

Hunde skal altid føres i snor på kommunale idrætsanlæg. Det skal dog præciseres, at idrætsanlæggene ikke er beregnet til luftning af hunde. Er uheldet alligevel ude, skal du altid sørge for at opsamle hundens efterladenskaber.

Reklamer på kommunale udendørs idrætsanlæg - retningslinier

Permanente reklamer må kun anbringes:

 • i forbindelse med publikumsrækværk omkring opvisningsbaner
 • på banden omkring multibaner (max højde 1 m)
 • ved tidsur
 • på reklamesøjler
 • på andre (godkendte) opsætningsstativer, der er placeret på anlægget
 • i forbindelse med tribuneanlæg

Flytbare reklamer kan opstilles til stævner eller bestemte kampe, hvorefter de fjernes fra området.

Reklamer, der ikke er opstillet permanent, skal efter brug opbevares i lukkede rum.

Reklamerne må i princippet ikke kunne ses fra det åbne land.

Al reklame skal aftales med og godkendes af By- og Landskabsforvaltningen, Park & Natur, inden den sættes op. Retningslinjerne er godkendt af By- og Landskabsudvalget den 23. juni 2011.

Du kan læse retningslinjerne i folderen Reklamer på udendørs idrætsanlæg.

Muldvarpebekæmpelse på græsbaner

Muldvarpen er særdeles aktiv om vinteren, især når frosten er trængt ned i de øverste jordlag. Muldvarpenes vigtigste fødegrundlag - regnormene - søger ned i de frostfrie lag, og muldvarpen følger efter. Det ekstra gravearbejde om vinteren viser sig nu i form af talrige muldvarpeskud på jordoverfladen.

Fælder er det mest effektive

Pesticider anvendes ikke på arealer, der tilhører eller vedligeholdes af Aalborg Kommune. Brug af fælder er til gengæld en effektiv metode. Der findes flere forskellige typer muldvarpefælder, men den enkleste og mest effektive fælde er en kraftig muldvarpesaks, som også er effektiv til fangst af mosegrise.

Park & Natur og Entreprenørenheden kan være behjælpelig med instruktion i hvorledes fælden sættes korrekt. Hvis der er brug for fælder, kan du kontakte Park & Natur.

Vigtigt at sætte saksen rigtigt

Saksen sættes i en vandret gang på en sådan måde, at dyret ikke kan passere uden at skubbe til udløseren i midten. Det er lettest at anbringe fælden korrekt, hvis du kan finde gangen mellem to skud. Ellers kan du med en planteske grave ned i et muldvarpeskud, til du støder på den vandrette gang, som kan ligge ret dybt. Hvis saksen sættes i en skrå gang, udløses den ofte af den jord, dyret skubber op.

Dæk saksen og hullet til

Når den vandrette gang er fundet, anbringes saksen med en helt fri passage på begge sider. Gangens bund trykkes fast, så dyret ikke graver sig under udløseren. De fire "ben" sikrer at saksen står stabilt. Når saksen er sat rigtigt, dækkes både den og hullet med en spand. Der kan også lægges løs jord over fælden, men så skal man huske at lægge en ting på toppen for at markere fældens placering.

Del indhold