Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kolonihaver og byhaver

Læs mere om muligheden for at få en kolonihave eller byhave i Aalborg.

Kolonihaver

Byhaver - Aalborghaver

Kolonihaver

Aalborg Kommune udlejer i dag ca. 140 hektar til 26 kolonihaveforeninger. Kolonihaveområderne ligger centralt i Aalborg. Der ses en udviklingsmulighed i, at få gjort kolonihaveområderne til mere åbne grønne arealer, hvor en større del af kommunens borgere kan færdes og opleve det specielle liv, som er i en kolonihaveforening.

Print alle punkter

Jordlodder

Der skal altid være en passende forsyning af dyrkningslodder, som kan modsvare efterspørgslen. Med dyrkningslodder forstås kolonihaver i traditionel forstand og jordlodder uden bygninger (daghaver).

Kolonihaverne er en del af Aalborg Kommunes grønne friarealforsyning, og skal derfor være offentligt tilgængelige.

Spildevand i kolonihaver

Aalborg Kommune har undersøgt spildevandsforholdene i et stort antal af kommunens kolonihaver. Resultaterne af undersøgelsen er samlet i rapporten "Spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver". Rapporten danner baggrund for det videre arbejde for håndtering af spildevand i haveforeningerne.

Byhaver - Aalborghaver

Aalborghaver er et tilbud om lån af arealer til havedyrkning. Arealerne skal på et tidspunkt benyttes til noget andet, men indtil da låner vi arealerne ud til hobbybetonet dyrkning af blomster og grøntsager.

Aalborghaver findes følgende steder:

  • Hjørringvej v. Jem&Fix
  • Karolinelund
  • Mulighedernes park ved Skelagergårdene

Sådan bliver du en del af en Aalborghave

For at blive en del af en Aalborghave, kan du sende en mail til Park & Natur (brug link i højre spalte).

Karolinelund:

Ønsker du at få en byhave i Karolinelund, skal du kontakte foreningen Aalborg Byhave Karolinelund

På Hjørringvej og i Mulighedernes Park er der endnu ikke foreninger. Hvis der oprettes foreninger her, vil Aalborg Kommune invitere foreningen til at deltage i en kort introduktion, hvor I, der er interesserede i den samme have, mødes, og får lejlighed til at aftale, hvordan jeres have skal organiseres og dyrkes.

Der er nogle få spilleregler som skal overholdes for at kunne låne kommunens areal. Spillereglerne står i en brugskonkrakt, som du skal underskrive, inden du får del i haven.

Det koster ikke noget at låne arealet. Du skal selv betale frø, planter, haveredskaber m.m. som bruges i haven, og du skal selv passe haven.

Aalborghaven Hjørringvej v. Jem&Fix

Der er ingen kendte fremtidsplaner for området. Arealet er ca. 8.000 m2. Området forventes at være lettere forurenet. Spiselige afgrøder skal dyrkes i højbede med ren jord i.

Aalborghave_Bouet_sh

Aalborghaven Karolinelund, Aalborg C

Arealet venter på ny planlægning. Området forventes at være lettere forurenet. Spiselige afgrøder skal dyrkes i højbede med ren jord i.

Området som kan benyttes til have er ca. 1800 m2. 

aalborghave_karolinelund_sh

Aalborghaven Mulighedernes park, Skelagergårdene

Arealet er et større aktivitetsområde, som fortsat skal være et rekreativt område. Arealet som kan benyttes til have er ca. 800m2.

aalborghave_i_mulighedernes_park_sh

Del indhold

TIP kommunen