Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Drift af grønne områder

Aalborg Kommune har ansvaret for at stille grønne områder til rådighed for borgerne, samt at definere, beskrive og sikre det overordnede service- og kvalitetsniveau.

Udførelsen af den praktiske grønne pleje- og vedligeholdelsesopgave er Aalborg Kommunes ansvar samt driften af kommunens parker og grønne områder.

Plejeniveau og fordeling af planområder

Vi lægger vægt på en ensartet pleje over hele kommunen, hvor sammenlignelige arealer har det samme plejeniveau, uanset hvor de ligger i kommunen.

Plejeniveauet beskriver Aalborg Kommunes krav til det arbejde entreprenørerne udfører.

Der er lavet følgende beskrivelser:

  • Kvalitetsbeskrivelsen for drift af grønne områder
  • Træfældningspolitik

I Aalborg Kommune er der også udarbejdet et oversigtskort over fordeling af planområder med kontaktpersoner.

Skriv til os hvis vi skal sende dig en af beskrivelserne eller oversigtskortet. Husk at angive titlen i emnefeltet. Du kan også bestille beskrivelserne ved at ringe på telefon 9931 2000.

Del indhold