Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bygningsautomatik (CTS)

Aalborg Kommune arbejder for en grøn omstilling med bæredygtig vækst, hvor der er fokus på ansvarlighed over for miljø, ressourcer og sociale
forhold.

Aalborg Byråd har med vedtagelsen af kommunens Bæredygtighedsstrategi lagt op til et øget fokus på energieffektivitet og sundhed i byggerier.

Vores CTS-strategi læner sig op ad vores bæredygtighedsmanual. Det vil sige, at ansvarligheden over for miljø og energi, som er et mål i vores bæredygtighedsmanual, blandt andet skal have effekt ved, at vi har styr på vores tekniske installationer i alle kommunens bygninger. Derfor bliver CTS-strategien et krav i nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning i hele kommunen. CTS er en forkortelse af Central Tilstandskontrol og Styring, som er en styringsform til overvågning og styring af bygninger. Flere forkortelser kan forekomme inden for området f.eks. BMS som er en engelsk betegnelse og betyder Building Management System.

Leverandører af komponenter eller anlæg i forbindelse med CTS-anlæg skal følge denne vejledning, og samtidig overholde alle arbejdstilsynets og bygningsreglementets lovpligtige krav til et sundt byggeri. Kommunen lægger vægt på et godt indeklima og et godt arbejdsmiljø for alle bruger af vores bygninger. Ligeledes skal alle leverandører altid give en god og grundig overlevering til brugeren, den tekniske serviceleder og AaK Bygninger. Vi ønsker med vores CTS-strategi at gøre leverancen, brugen af bygninger og ikke mindst vedligeholdelsen af bygninger så let som muligt.

Airmaster på CTS

Sortering:Alfabetisk
  DownloadFunktionsbeskrivelse For Cts Styring Af Decentrale Ventilationsanlaeg V1.2

CTS-manual

Sortering:Alfabetisk
  DownloadBilag 1 Ventilation V 1.2
  DownloadBilag 2 Varmeanlaeg
  DownloadBilag 3 Zone Styring
  DownloadBilag 4 Varmtvandsanlaeg
  DownloadBilag 5 Cts Navngivning 2017 09 25
  DownloadBilag 6 Maaleropdeling V 1.1
  DownloadBilag 7 Udv Lys
  DownloadBilag 8 It V1.2
  DownloadEnergykey Standard Format Ek 109V001
  DownloadEnergykeystandardformat Ek 109V001 Rev 1.4
  DownloadKrav Til Hovedstation
  DownloadTilbudsliste
  DownloadFunktionsbeskrivelse For Cts Styring Af Decentrale Ventilationsanlaeg V12
  DownloadBeskrivelse CTS V1.5

Skema til funktionsafprøvning

Sortering:Alfabetisk
  DownloadVentilation Brand Og Roegspjaeld
  DownloadVentilation Brandautomatik Paa Ventilationsanlaeg
  DownloadVentilation Funktionstest
  DownloadVentilation Indregulering
  DownloadVentilation Reguleringsevne Paa Ventilationsanlaeg
  DownloadVentilation Sel Vaerdi
  DownloadVentilation Varmegenvindingsgrad

 

Del indhold