Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bæredygtighedsmanual

Aalborg Kommune arbejder for en grøn omstilling, med bæredygtig vækst, hvor der er fokus på ansvarlighed overfor miljø, ressourcer og sociale forhold. Aalborg Byråd har med vedtagelsen af kommunens Bæredygtighedsstrategi 2013-16 lagt op til et øget fokus på energieffektivitet og sundhed i byggerier.

Bæredygtighedsmanual

Bæredygtighedsmanualen har til formål at omsætte de politiske ambitioner til konkret bæredygtigt byggeri. Ønsket om mere bæredygtigt byggeri i kommunen, understøtter samtidigt byrådets ønske om at styrke byggebranchen med viden og kompetencer.

Gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE-Byg) og Aalborg SMART City vil byggebranchen yderligere kunne tilegne sig nye kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri.Bæredygtighedsmanualen er målrettet Aalborg Kommunes byggerier og skal fra ide til færdigt byggeri, bruges som værktøj til at stille bæredygtighedskrav. Det gælder både for nybyggeri, tilbygning, ombygning samt renovering af de kommunale bygninger og manualen består derfor af 4 særskilte manualer.

Manualerne er opdelt i minimumskrav som skal overholdes, anbefalinger som kan tilvælges og dokumentationskrav, der fastlægger hvordan kravene dokumenteres. Manualen er et dynamisk værktøj, der kan tilpasses det enkelte byggeprojekt. Bæredygtighedsmanualen forventes også at kunne vejlede og inspirere til bæredygtige tiltag i det støttede byggeri og hos private og andre offentlige bygherrer.Bæredygtighedsmanualen er udviklet med inspiration fra DGNB og tilpasset Aalborg Kommunes egne krav til byggeriet.

Bæredygtighedsmanual: Nybyggeri 

Bæredygtighedsmanual: Tilbygning

Bæredygtighedsmanual: Ombygning og renovering

Bæredygtighedsmanual: Vedligehold og renovering

Bilag

Bilag 1:   DGNB systemets bilag 1 for miljørisici relateret til byggevarer (pdf)

Bilag 2:   DGNB systemets bilag 2 for miljørisici relateret til byggevarer (pdf)

Bilag 3:   DGNB systemets bilag 3 for miljørisici relateret til byggevarer (pdf)

Bilag 4:  Baggrundsviden om tilgængelighed (pdf)

Bilag 5:  DGNB systemets bilag for Cykelparkeringsnorm (pdf)

Bilag 6:   Aalborg Kommunes sammenfattende vurdering på arkitektonisk heldhedssyn (pdf)

Bilag 7:  DGNB systemets bilag for plandisponering (pdf)

Bilag 8:   DGNB systemets figur 1 - Livscyklusvurdering (LCA) - miljøpåvirkninger(pdf)

Bilag 9:  SBi vejledning levetider (pdf)

Bilag 10: Byggeprogram (pdf)

Bilag 11: Integreret designproces (pdf)

Bilag 12: Bæredygtighedsmål (pdf)

Bilag 13: Biofaktor (pdf)

Del indhold