Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indgå klimapartnerskab

Virksomheder, foreninger, landbrug, industri, detail og andre organisationer kan indgå en professionel klimapartnerskabsaftale med Klimaalliancen. Klimaalliancen understøtter den ambitiøse grønne omstilling i Aalborg Kommune og i landsdelen generelt. Vi har alle et ansvar, og sammen kan vi gøre en forskel.

Skal din virksomhed være med?

Aalborg Kommune har et seriøst og ambitiøst mål om at være den mest grønne kommune i landet ved at gøre en forskel for miljøet og klimaet. Vi ønsker at gøre mindre udledning af CO2 til en fælles opgave for virksomheder, boligorganisationer, foreninger og borgere. For at opnå den ambitiøse besparelse indgår Klimaalliancen tætte partnerskaber med de aktører i Aalborg Kommune, der kan og vil gå forrest.

Det gør vi blandt andet ved at indgå gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftaler, hvor partnerne ved konkrete handlinger forpligter sig til at gennemføre en reduktion af deres CO2- aftryk. For at understøtte initiativerne tilbyder vi at bidrage med sparring, viden og erfaring. Klimapartnerskabsaftalerne kan både indeholde helt konkrete mål om energianvendelse og mere fokus på bearbejdning af data. Aalborg Kommune forpligter sig samtidig til at understøtte indsatsen ved at skabe dialog om bedre udnyttelse af blandt andet overskudsvarme eller at bygge bro til kandidater, der kan hjælpe med løsninger og lignende tiltag.

Andre organisationer har allerede forpligtet sig

Med klimapartnerskaber har Aalborg Kommune, sammen med de lokale virksomheder, borgergrupper og organisationer, taget lederskab for den grønne omstilling. Vi ønsker at indgå konkrete klimapartnerskabsaftaler med både små og store aktører. For eksempel erhvervsvirksomheder, almene boligorganisationer, foreninger og borgere for at nå målet med at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030.

Siden foråret 2022 har Klimaalliancen Aalborg været i gang med at tegne gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftaler med vidt forskellige virksomheder og organisationer fra landbrug over produktion til kultur. Fælles for de nuværende klimapartnere er, at de, sammen med Aalborg Kommune, har forpligtet sig til konkrete tiltag og handlinger i forhold til CO2-reduktion. De nuværende klimapartnere har således indgået hver sin individuelle aftale med det fokus, der giver mening for netop dem. Men fælles for dem alle er viljen til handling.

Vi vil gå forrest og både understøtte, inspirere og hæve ambitionsniveauet hos de nævnte interessenter, og vi vil gøre det i fællesskab.

Vil du vide mere?

Send en mail til Klimaalliancen

 

Del indhold