Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affaldsindsamling i dit sommerhus

Her kan du læse om affaldsindsamling i dit sommerhus.

En illustration af hvilke affaldstyper, der skal i de forskellige containere.

Klik på billedet for at åbne i fuld størrelse.

Alle sommerhuse skal fremover sortere deres restaffald i container. Det betyder, at sommerhuse, som i dag har sække til restaffald (100 l.), får nye containere (140 l.) til restaffaldet. Hvis du allerede har en container til dit restaffald, fortsætter din ordning uændret. Containeren til restaffald bliver tømt 35 gange om året, som i dag.

Derudover bliver der fra udgangen af 2021 og i 2022 etableret affaldsøer (nedgravede containere eller kuber), som sommerhusejere eller -lejere skal bruge til de genanvendelige affaldstyper. Affaldsøerne bliver tømt efter behov i de enkelte områder.

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er emballage med karton på ydersiden, mens indersiden er beklædt med plast eller aluminium. Det kan f.eks. være kartonen fra din mælk, juice, kakao, flåede tomater, fløde osv.

I løbet af 2022 skal du sortere dine mad- og drikkekartoner i containeren eller kuben til plast og metal.

Farligt affald

Farligt affald er emballage med faremærker fra din husholdning. Det kan f.eks. være emballage fra din hårspray, barberskum, lille gasflaske fra ukrudtsbrænder, malerbøtter osv.

Indsamlingen af farligt affald i dit sommerhusområde er endnu ikke fast besluttet, men som udgangspunkt vil du kunne sortere dit farlige affald i en miljøkasse, som du efterfølgende kan få tømt på den nærmeste genbrugsplads. Indsamlingen bliver igangsat i løbet af 2022.

Madaffald

Dit madaffald skal sorteres i en grøn pose, der bliver udleveret til formålet, som du efterfølgende afleverer i samme container, som dit restaffald.

Indsamlingen af madaffald sker dog først i 2024.

Tekstiler

Indsamlingen af tekstiler afventer på nuværende tidspunkt lovgivning.

Der er krav om, at tekstilerne fremover bliver genanvendt. I dag indsamler private, humanitære organisationer primært tøj og sko til videresalg (genbrug).

Økonomi

Indsamling af de genanvendelige affaldstyper medfører på nuværende tidspunkt en årlig stigning i boligabonnementet i størrelsesordenen 70 kr.

For sommerhusejere med eksisterende container til restaffald vil gebyret være uændret. For sommerhusejere, der skifter fra sæk (100 l.) til container (140 l.) vil gebyret for tømning af restaffald stige afhængig af containerstørrelse.

Reguleringen omfatter ikke indsamlingen af madaffald, der først bliver implementeret i 2024 samt tekstiler, der afventer lovgivning på området.

Se nuværende priser

Insendte input bliver behandlet i juni

Frem til den 10. maj kl. 9 har alle borgere haft mulighed for at indsende input eller bemærkninger til planerne for implementeringen af de 10 affaldstyper. Input og bemærkninger bliver herefter forelagt Miljø- og Energiudvalget i juni 2021.

 

Del indhold