Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affaldsindsamling i din kolonihave

Her kan du læse om affaldsindsamling i din kolonihave.

En illustration af hvilke affaldstyper, der skal i de forskellige containere.

Klik på billedet for at åbne i fuld størrelse.

Ved kolonihaveforeninger bliver der fra udgangen af 2021 og i 2022 enten etableret eller suppleret med affaldsøer (kuber, fuldt nedgravede), hvor du kan aflevere dit genanvendelige affald fra din kolonihave. Ordningen for restaffald fortsætter uændret.

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er emballage med karton på ydersiden, mens indersiden er beklædt med plast eller aluminium. Det kan f.eks. være kartonen fra din mælk, juice, kakao, flåede tomater, fløde osv.

I løbet af 2022 skal du sortere dine mad- og drikkekartoner i samme kube som dit plast- og metalaffald.

Farligt affald

Farligt affald er emballage med faremærker fra din husholdning. Det kan f.eks. være emballage fra din hårspray, barberskum, lille gasflaske fra ukrudtsbrænder, malerbøtter osv.

Indsamlingen af farligt affald for din kolonihaveforening er endnu ikke fast besluttet, men som udgangspunkt skal du fortsat aflevere farligt affald på den nærmeste genbrugsplads.

Madaffald

Dit madaffald skal sorteres i en grøn pose, der bliver udleveret til formålet, som du efterfølgende afleverer i samme container, som dit restaffald.

Indsamlingen af madaffald sker dog først i 2024.

Tekstiler

Indsamlingen af tekstiler afventer på nuværende tidspunkt lovgivning, men bliver igangsat i løbet af 2022.

Der er krav om, at tekstilerne fremover bliver genanvendt. I dag indsamler private, humanitære organisationer primært tøj og sko til videresalg (genbrug).

Økonomi

Der sker ingen reguleringer i gebyret for restaffaldet. De genanvendelige affaldstyper bliver finansieret af det boligabonnement, som du betaler i din helårsbolig.

Reguleringen omfatter ikke indsamlingen af madaffald, der først bliver implementeret i 2024 samt tekstiler, der afventer lovgivning på området.

Se nuværende priser

Insendte input bliver behandlet i juni

Frem til den 10. maj kl. 9 har alle borgere haft mulighed for at indsende input eller bemærkninger til planerne for implementeringen af de 10 affaldstyper. Input og bemærkninger bliver herefter forelagt Miljø- og Energiudvalget i juni 2021.

 

Del indhold