Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affaldsindsamling for dig med fælles containere

Her kan du læse om affaldsindsamling for dig med fælles containere, som typisk står ved flerfamilieboliger.

Insendte input bliver behandlet i juni

Frem til den 10. maj kl. 9 har alle borgere haft mulighed for at indsende input eller bemærkninger til planerne for implementeringen af de 10 affaldstyper. Input og bemærkninger bliver herefter forelagt Miljø- og Energiudvalget i juni 2021.

/miljoe-energi-og-natur/affald-og-genbrug/sortering-af-affald-i-10-affaldstyper/affaldsindsamling-for-dig-med-egne-containere-%C3%A9nfamilieboliger

Klik på billedet for at åbne i fuld størrelse.

Alle ejendomme, der ikke allerede har containere til genanvendeligt affald, vil fremover få containere til papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner. Inden de nye indsamlingsordninger træder i kraft, bliver containerne tilpasset med de nye piktogrammer ved de indkast, hvor der sker ændringer.

Desuden opsætter vi flere kuber til glas i løbet af 2022, så du får kortere afstand til din nærmeste kube.

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er emballage med karton på ydersiden, mens indersiden er beklædt med plast eller aluminium. Det kan f.eks. være kartonen fra din mælk, juice, kakao, flåede tomater, fløde osv.

I løbet af 2022 skal du sortere dine mad- og drikkekartoner i containeren til plast og metal.

Farligt affald

Farligt affald er emballage med faremærker fra din husholdning. Det kan f.eks. være emballage fra din hårspray, barberskum, lille gasflaske fra ukrudtsbrænder, malerbøtter osv.

Indsamlingen af farligt affald i dit område er endnu ikke fast besluttet, men som udgangspunkt vil du kunne aflevere farligt affald i en miljøkasse eller i et fælles skab, som vi tømmer efter aftale. Indsamlingen bliver igangsat i løbet af 2022. Farligt affald kan selvfølgelig fortsat afleveres på genbrugspladserne.

Madaffald

Dit madaffald skal sorteres i en grøn pose, der bliver udleveret til formålet, som du efterfølgende afleverer i samme container, som dit restaffald.

Indsamlingen af madaffald sker dog først i 2024.

Tekstiler

Indsamlingen af tekstiler afventer på nuværende tidspunkt lovgivning.

Der er krav om, at tekstilerne fremover bliver genanvendt. I dag indsamler private, humanitære organisationer primært tøj og sko til videresalg (genbrug).

Økonomi

Indsamling af de genanvendelige affaldstyper medfører på nuværende tidspunkt en årlig stigning i boligabonnementet i størrelsesordenen 140 kr. Reguleringen omfatter ikke indsamlingen af madaffald, der først bliver implementeret i 2024 samt tekstiler, der afventer lovgivning på området.

Se nuværende priser

Insendte input bliver behandlet i juni

Frem til den 10. maj kl. 9 har alle borgere haft mulighed for at indsende input eller bemærkninger til planerne for implementeringen af de 10 affaldstyper. Input og bemærkninger bliver herefter forelagt Miljø- og Energiudvalget i juni 2021.

 

Del indhold