Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sortering af affald i 10 affaldstyper

Affaldssortering er ikke nyt, vi er allerede godt i gang. Men snart skal vi sortere flere affaldstyper, der nu kan gå til genanvendelse.

Fremadrettet skal alle kommuner indsamle følgende 10 affaldstyper fra borgerne:

  1. Restaffald
  2. Papir
  3. Pap
  4. Metal
  5. Glas
  6. Plast
  7. Mad- og drikkekartoner
  8. Farligt affald
  9. Tekstiler
  10. Madaffald

Vi har fortsat mulighed for at kombinere vores indsamling, så nogle typer affald bliver sorteret og indsamlet sammen. Herefter bliver affaldstyperne finsorteret hos vores samarbejdspartnere, så dit affald bliver genanvendt og får nyt liv.

Udover indsamlingen af de 10 affaldstyper skal alle kommuner i Danmark benytte ét fælles piktogramsystem. Du vil derfor ikke kun møde piktogrammerne på din affaldsløsning derhjemme, men fremover også i bybilledet, på genbrugspladsen og hos familien i nabokommunen.

Tidsplan for implementeringen

Affaldssortering er ikke nyt, og vi er allerede godt i gang. Faktisk sorterer vi allerede over halvdelen af de 10 affaldstyper, samtidig med at du kan aflevere batterier, minielektronik og elpærer – afhængig af din boligtype.

Men hvad mangler vi så? Nedenfor kan du se, hvornår vi igangsætter de fire nye indsamlinger for mad- og drikkekartoner, farligt affald, madaffald og tekstiler i din helårs- og fritidsbolig. Du får mere information, inden de nye ordninger træder i kraft. 

Lille tidslinje

Klik på billede for at åbne i fuld størrelse.

Insendte input bliver behandlet i juni

Frem til den 10. maj kl. 9 har alle borgere haft mulighed for at indsende input eller bemærkninger til planerne for implementeringen af de 10 affaldstyper. Input og bemærkninger bliver herefter forelagt Miljø- og Energiudvalget i juni 2021.

Din kommende affaldsindsamling

Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tager hensyn til de forskellige boligtyper.

Er du nysgerrig på, hvordan affaldsindsamlingen bliver for din boligtype? Læs med her.