Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Aalborg Renovation og Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning er omfattet af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet, der er certificeret efter ISO 14001 og 45001.

Aalborg Forsyning og Aalborg Renovation driver forsyningsvirksomhed på energi-, vand-, spildevands- og affaldsområdet. I såvel Aalborg Forsyning som Aalborg Renovation arbejdes der med grøn omstilling og bæredygtighed. Den samlede organisation er omfattet af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet, der er certificeret efter ISO 14001 og 45001.

Ledelsessystemet er etableret for at kunne levere og højne det ønskede niveau for miljø, sikkerhed og sundhed, som organisationen og vores interessenter kræver. Ledelsessystemet påvirker og understøtter den strategiske retning for organisationen.

Aalborg Forsyning forpligter sig til at:

 • Skabe en sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø samt forebygge arbejdsrelateret sygdom og skader
 • Spørge og inddrage de ansatte i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet
 • Fjerne og reducere arbejdsmiljørisici og beskytte miljøet
 • Vedligeholde og udvikle en miljøbevidst og bæredygtig virksomhed samt en sikker arbejdsplads med høj trivsel
 • Overholde lovkrav og andre krav
 • Forbedre ledelsessystemet løbende

Politikken er koblet til Aalborg Forsynings og Aalborg Renovations strategier, øvrige politikker, væsentlige interne og eksterne forhold, ledelsesgrundlag samt vores interessenters interesser og danner grundlag for fastlæggelse af miljø- og arbejdsmiljømål.

Miljø og CSR

Vores arbejdsplads skal være præget af, at grøn omstilling, social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er pejlemærker i planlægning af miljø- og arbejdsmiljøpræstationen.

Sundhed

Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne.

Udvikling

Vores ledelsessystem skal være præget af tværgående samarbejde, fleksibilitet og innovation i forhold til smidige processer og holdbare it-løsninger.

Sikkerhed

Vores arbejdsplads skal være præget af høj forudseenhed for alle miljø- og arbejdsmiljømæssige risici herunder arbejdsbetingede lidelser.

Vi:

 • Involverer borgere, kunder og samarbejdspartnere i at begrænse ressourceforbruget og basere forbruget på cirkulære kredsløb.
 • Indvinder og distribuerer grundvand, som rent drikkevand til vores forbrugere samt medvirker i beskyttelse af grundvandet og arbejder mod, at al energiforsyning er baseret på vedvarende energikilder.
 • Håndterer spildevand og affald med brug af bedste tilgængelige teknologier, der understøtter den grønne omstilling.
 • Udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopgaverne.
 • Har de rette kompetencer i hele organisationen til at samarbejde og involvere hinanden i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af arbejdet med forandringer.
 • Foretager kvalificerede muligheds- og risikovurderinger ved forandringer og faste aktiviteter.
 • Tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver.
 • Minimerer arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egen og andres sikkerhed.
 • Skaber tilgængelighed af ledelsessystemets elementer og inddrager medarbejderne i evaluering og udvikling af ledelsessystemet.
Del indhold