Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Affald og genbrug

Se dine muligheder for at komme af med dit affald og ting til genbrugsbutikken.

Genbrugspladser

Sorteringsguide

Affaldsordninger

Farligt affald

Genbrugsbutikken

Genbrugspladser

Der er 6 genbrugspladser i Aalborg Kommune. Du kan bruge alle pladserne - kør blot derhen, hvor det passer dig bedst.

Se oversigt over genbrugspladser og åbningstider

Sorteringsguide

I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om de fleste affaldstyper og om, hvordan de skal sorteres, håndteres og afleveres. Samtidig får du også oplysninger om de genbrugspladser og andre modtagesteder, hvor du kan aflevere dit affald.

Søg i sorteringsguiden

Affaldsordninger

Der findes en række forskellige affaldsordninger for dig, der bor i Aalborg Kommune:

Se hvornår vi tømmer dine containere 

Farligt affald

Malingrester, olie, kemikalier, batterier og medicinrester er alle eksempler på farligt affald, som kan skade miljøet, hvis det ikke håndteres og bortskaffes korrekt.

Smid derfor aldrig farligt affald i naturen, og bland det aldrig med andet affald. Hvis det er flydende, må det ikke hældes hverken på jorden eller i vasken.

Du kan aflevere dit farlige affald via en af de specielle ordninger, der findes i Aalborg Kommune. Aflever gerne dit farlige affald i den originale emballage - så er det lettest at sortere.

Liste over godkendte modtagere af farligt affald

Anmeld farligt affald

Genbrugsbutikken

Mange ting er bare for gode til at smide væk - dem kan andre have gavn af. Derfor er der på alle genbrugspladser en container, hvor der kan afleveres ting, der efterfølgende sælges i genbrugsbutikken GenbrugsNord.

Aflevering af ting til genbrugsbutikken GenbrugsNord

Del indhold

Affaldsplan 2014-2025