Borgmesterens Forvaltning

By- og Landskabsforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen

Skoleforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen