Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Akutnumre

Find kommunens akutte numre for netop dit problem

Nordjyllands Beredskab

Du kan ringe til Nordjyllands Beredskab ved anmeldelse af hændelser, hvor der er fare for mennesker, dyr og bolig.

I  akut nødstilfælde skal du dog ringe 112.

7015 1514

Den Sociale Skadestue

Er du ensom, ude i et misbrug eller har du problemer i familien eller på jobbet. Den Sociale Skadestue står klar med hjælp alle ugens dage kl. 18.00-07.00. 

9812 3292

Den Sociale Døgnvagt

Er du bekymret for et barn eller en ung? Uden for kommunens åbningstid, kan du ringe til den Sociale Døgnvagt.

9630 1448

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare.

Underret her

Krisecenter for kvinder

Har du - og eventuelt dine børn - været udsat for psykisk eller fysisk vold, kan krisecenteret hjælpe dig.

9819 0666

Akut tandskade eller tandpine

Hvad skal du gøre, hvis dit barn slår tænderne? Hvornår og hvor skal du søge hjælp? 

Se hvad du gør her

Driftsforstyrrelser (Trafik og Veje)

Vi tager os af driftsforstyrrelser på veje, fortove, stier, broer, tunneller, vejudstyr, signalregulering og gadebelysning.
Du kan ringe på dette nummer uden for kommunens åbningstid. I åbningstiden kan du ringe til vores call center på 9931 2398.

2091 7273

Driftforstyrrelser (gas, varme, renovation, vand og kloak)

Du kan ringe på dette nummer uden for normal åbningstid i tilfælde af driftsforstyrrelser. Få også information på www.aalborgforsyning.dk.

9982 8299

Miljøvagten

Du kan ringe på dette nummer, hvis du oplever et akut miljøuheld fx olieudslip, forurening af vandløb eller gylleudslip.

112

Akuttilbud Aalborg (ældre)

 

9931 6923

Vagtcentralen (ældre)

 

9931 7207
Del indhold