Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jobafklaringsforløb

Er du uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og kan kommunen ikke forlænge dine sygedagpenge? Så har du måske mulighed for at få et jobafklaringsforløb.

Hvad er et jobafklaringsforløb

I et jobafklaringsforløb får du med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov en individuel indsats, der skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobafklaringsforløbet kan bestå af forskellige tilbud:

  • Vejledning og opkvalificering i form af kurser
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Mentor

Man skal selvfølgelig stadig deltage i fornøden behandling.

Formålet er at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet

Hvad sker der under et jobafklaringsforløb

Under jobafklaringsforløbet får du en koordinerende sagsbehandler. Du skal løbende deltage i samtaler med din koordinerende sagsbehandler, som er din faste kontaktperson og sikrer, at indsatsen bliver sat i gang og justeret undervejs. I skal sammen lave en indsatsplan, hvor det beskrives, hvad der skal til for, at du kan komme i beskæftigelse igen. 

Jobafklaringsforløbets varighed

Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år. Hvis der er behov, kan det dog forlænges yderligere.   

Ydelse under jobafklaringsforløb

Din forsørgelse i et jobafklaringsforløb er ressourceforløbsydelse, som svarer til niveauet på kontanthjælp. Formue eller ægtefælles/samlevers indtægt bliver ikke modregnet. Men hvis du selv har indtægter, vil de som udgangspunkt blive modregnet

Rehabiliteringsteam

Når du er overgået til jobafklaringsforløb skal du deltage i møde med et rehabiliteringsteam. Inden mødet med rehabiliteringsteamet skal du i samarbejde med din sagsbehandler have lavet rehabiliteringsplanens forberedende del, som indeholder oplysninger om dig og dine ønsker for fremtiden.

Læs mere rehabiliteringsteam her

 

Del indhold