Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Jobafklaringsforløb

Er du uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og kan kommunen ikke forlænge dine sygedagpenge? Så har du måske mulighed for at få et jobafklaringsforløb.

Hvad er et jobafklaringsforløb

I et jobafklaringsforløb får du med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov en individuel indsats, der skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Mens du er i jobafklaringsforløb er det selvfølgelig vigtigt at du deltager i den behandling, der lægeligt er vurderet nødvendig.

Jobafklaringsforløbet kan bestå af forskellige tilbud:

  • Vejledning og opkvalificering i form af kurser
  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Mentor

Hvad sker der under et jobafklaringsforløb

Under jobafklaringsforløbet får du en koordinerende sagsbehandler. Du skal løbende deltage i samtaler med din koordinerende sagsbehandler, som er din faste kontaktperson og sikrer, at indsatsen bliver sat i gang og justeret undervejs. I skal sammen lave en indsatsplan, hvor det beskrives, hvad der skal til for, at du kan komme i beskæftigelse igen. 

Jobafklaringsforløbets varighed

Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år. Hvis der er behov, kan det dog forlænges yderligere.   

Ydelse under jobafklaringsforløb

Din forsørgelse i et jobafklaringsforløb er ressourceforløbsydelse, som svarer til niveauet på kontanthjælp. Formue eller ægtefælles/samlevers indtægt bliver ikke modregnet. Men hvis du selv har indtægter, vil de som udgangspunkt blive modregnet

Rehabiliteringsteam

Når du er overgået til jobafklaringsforløb, kan din rådgiver vurdere, hvorvidt det er relevant, at du indkaldes til møde med kommunens rehabiliteringsteam. Formålet med dette er at sikre, at der lægges en tværfaglig plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Såfremt der ved revurderingstidspunktet udelukkende vurderes behov for en beskæftigelsesrettet indsats for at hjælpe dig tilbage, eller det aktuelt ikke kan vurderes om der bliver brug for en tværfaglig indsats, kan kommunen fritage dig for dette møde. Fritagelsesmuligheden skyldes at Aalborg Kommune er en del af Frikommuneforsøg på området.

Læs mere rehabiliteringsteam her

 

Del indhold