Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anmeld so­ci­alt bed­ra­ge­ri

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen.

Der er tale om socialt bedrageri, hvis der udbetales offentlige ydelser til personer, der ikke er berettiget hertil. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, fleksydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri, hvis der samtidig udbetales kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge eller lignende.

Anonymitet - et vigtigt valg inden du anmelder

Inden du anmelder socialt bedrageri, skal du gøre op med dig selv, om du vil være anonym. Hvis du vælger ikke at være anonym, vil den anmeldte blive bekendt med din identitet, hvis han eller hun anmoder om aktindsigt.

Print alle punkter

Del indhold