Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Revalidering

Revalidering skal hjælpe dig, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, tilbage på arbejdsmarkedet.
Print alle punkter

Hvem kan få revalidering?

Hvordan får jeg revalidering?

Hvad og hvor meget kan du klare? - forrevalidering

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

Revalidering som ansat

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

Hvis du vil klage

Del indhold