Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, der kan vare fra 1 til 5 år ad gangen.

Værd at vide om ressourceforløb

Ressourceforløb er et forløb for dig, der typisk kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælp, og som har så komplekse problemer, at der er behov for en tværfaglig og sammenhængende indsats for at hjælpe dig videre i livet.

Målet med indsatsen er at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet, så du kan komme i en eller anden form for job eller starte på en uddannelse.

Når du visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse. Du skal i stedet have ressourceforløbsydelse.

Er du i tvivl, skal du kontakte din rådgiver eller Job- og Aktivhuset.

Print alle punkter

Hvem kan få ressourceforløbsydelse?

Hvor meget kan jeg få i ressourceforløbsydelse?

Du skal stå til rådighed

Du beholder ydelsen ved flytning, barsel og sygdom

Hvis du vil klage

Del indhold