Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rehabiliteringsteam

Hvis du har behov for en særlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for, at du kan komme ind på arbejdsmarkedet, skal din sag måske behandles på et rehabiliteringsteammøde.

Teamet skal behandle sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Nogle sager om jobafklaringsforløb skal også behandles af teamet. Teamet skal sikre, at du får en indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet, der tager højde for dine ønsker, muligheder og vanskeligheder.

Hvem er i teamet?

Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet
  • Sundhedsområdet
  • Repræsentant fra regionen sundhedskoordinator - som kan være en socialmediciner eller psykolog
  • Undervisningsområdet (gælder kun for unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse)

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvad der sker både før, under og efter et rehabiliteringsteammøde, kan du finde mere information Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hjemmeside.

Ønsker du konkret vejledning skal du:

  • Hvis du har en sag i Jobcentret kontakte din rådgiver
  • Hvis du er i arbejde, kontakte Sygedagpengehuset på telefon 9982 7200
  • Hvis du ikke er i arbejde, skal du kontakte Job- og Aktivhuset på telefon 9931 3778

 

 

Del indhold