Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mød vores borgerrådgiver Karina

Jeg er ansat som borgerrådgiver i Aalborg Kommune. Min funktion er at hjælpe, vejlede og rådgive borgere i kommunen, som oplever udforinger i deres møde med kommunen, eller som ønsker at klage over forhold vedrørende kommunen.

Karina Korsbæk

Hvad er du ansat som? / Hvad laver du? 

Jeg er ansat af Byrådet og referer direkte til dem. Jeg er dermed uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning, og har en uvildig rolle i forhold til kommunen og borgerne. Borgerrådgivere er blevet kaldt ”en slags kommunale ombudsmænd,” og i rollen som borgerrådgiver skal jeg både bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, samt hjælpe de borgere, der kan have svært ved at varetage deres interesser og retssikkerhed, og bistå borgere, når kommunikationen mellem borger og forvaltning er gået i hårdknude.

I jobbet ligger også, at jeg én gang årligt skal lave en beretning, som skal fremlægges for Byrådet, hvor jeg redegør for borgerrådgiverens virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence. Det er her muligt at komme med forslag og anbefalinger til Aalborg Byråd og forvaltningen. Beretningen bliver efterfølgende offentliggjort og kan læses af alle.

Hvad er det bedste/fedeste ved dit job?  

Det bedste ved jobbet er når det lykkes af hjælpe nogen, og som har fået oplevelsen af, at henvendelsen til mig (borgerrådgiveren) har gjort en forskel for deres sag eller samarbejde med kommunen. Derudover kan jeg godt lide jobbets alsidige karakter, hvor jeg taler med mange forskellige borgere med forskellige problemstillinger, deltager i diverse møder (under normale omstændigheder), og stifter bekendtskab mange aspekter/emner/forhold, som hører under den kommunale myndighedsudøvelse.

Hvad er du mest stolt af ved dit fag/arbejde? 

Justitia – Danmarks første uafhængige juridiske tænketank, har påpeget, at borgerrådgivere kan spille en stor rolle i at hæve retssikkerhedsniveauet i kommunerne. Det er jeg selvfølgelig stolt af at være medvirkende til – altså at bidrage til retssikkerheden i kommunen.

Hvad er det bedste/fedeste ved din arbejdsplads?  

Jeg er stadig forholdsvis ny i Aalborg kommune, men det er bestemt mit indtryk, at det er en god arbejdsplads. Jeg ved, at mange af mine ”kolleger” har været ansat i mange år samme sted. Det er for mig et godt tegn på, at det er et godt sted at være.

Hvad er det bedste/mest spændende ved dit arbejdsområde? 

Jeg synes det er spændende, at alle de problemstillinger jeg møder, er forskellige, og varierer meget inden for alle aspekter, som hører under kommunens forvaltninger. Det gør, at man bliver tilstrækkeligt udfordret på sin faglighed, og at det aldrig bliver kedeligt.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde? 

Det er vigtigt for mig at have følelsen af, at mit arbejde faktisk gør en forskel for nogen.

Del indhold