Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.

Værd at vide om arbejdsløshedsdagpenge

Læs her om nyttige oplysninger vedrørende arbejdsløshedsdagpenge.

Print alle punkter

Hvem kan få arbejdsløshedsdagpenge?

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Jobsøgning

Seks ugers jobrettet uddannelse

At miste dagpengeretten

G-dage (dagpengegodtgørelse)

Nyuddannede

Værnepligtige

Supplerende dagpenge samtidig med lønarbejde eller med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Dagpenge under uddannelse

Seniormedlemskab

Afmelding til jobcenter

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Søg om dokument PD U1 - om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

Hvis du vil klage

Del indhold