Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.

VIGTIGT: grundet coronavirus holder vi lukket for personligt fremmøde. Du kan fortsat kontakte os på telefon, hvis din henvendelse ikke kan vente. Vi beklager på forhånd, hvis du oplever ekstra ventetid.

Hvem kan få arbejdsløshedsdagpenge?

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Jobsøgning

Seks ugers jobrettet uddannelse

At miste dagpengeretten

G-dage (dagpengegodtgørelse)

Nyuddannede

Værnepligtige

Supplerende dagpenge samtidig med lønarbejde eller med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Dagpenge under uddannelse

Seniormedlemskab

Afmelding til jobcenter

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Søg om dokument PD U1 - om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

Hvis du vil klage

Del indhold