Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp fordi du ikke opfylder kravene i forhold til ophold eller beskæftigelse, kan du være berettiget til selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse.
Print alle punkter

Hvem kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Hvordan beregnes opholdstiden?

Hvordan beregnes beskæftigelseskravet

Undtagelsesregler

Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Særligt om danskbonus

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

Del indhold