Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du under 30 år og uden uddannelse?

Søg uddannelseshjælp, hvis du har ret til det eller lad Uddannelseshuset hjælpe dig videre i job eller uddannelse.

Når du bliver ledig

Er du lige blevet ledig, skal du allerede første ledighedsdag henvende dig personligt i Vejledningscaféen i Uddannelseshuset.

  • Mød op uden aftale i vores Vejledningscafé - se Uddannelseshusets åbningstider under 'Kontakt'
  • Afsæt 3 timer til dit første besøg, da vi blandt andet skal lave en uddannelsesplan sammen
  • Husk at medbringe dit nemID

Vejledningscaféen – her begynder det for dig

Din vejledning begynder i Uddannelseshusets Vejledningscafé. Her møder du både rådgivere, virksomhedskonsulenter og vejledere fra jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som kan hjælpe dig med at afklare, hvad der ske for dig. Vi tager udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse eller et job med det samme, eller om du har behov for lidt ekstra støtte for at komme videre.

Vejledningscafé i Uddannelseshuset

Søg uddannelseshjælp

Er det afklaret, at du skal søge uddannelseshjælp, kan du gå direkte til selvbetjeningsløsningen. Vær opmærksom på, at du som hovedregel ikke kan få uddannelseshjælp, når du er uddannelsessøgende og venter studiestart.

  • Hav dokumentation klar (studiebevis, opsigelse, indestående i bank, eventuelt lønsedler, opsparinger, aktier, boliger og bil)
  • Du kan gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage til den senere
  • Du skal indsende dokumentation indenfor 5 hverdag.
Del indhold