Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du under 30 år og uden uddannelse?

Uddannelseshuset hjælper dig godt videre med uddannelse, job eller uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år, uden uddannelse og ingen anden forsørgelse.

Når du bliver ledig

Er du lige blevet ledig, skal du allerede første ledighedsdag henvende dig personligt i Vejledningscaféen i Uddannelseshuset.

  • Mød op uden aftale i vores Vejledningscafé - se Uddannelseshusets åbningstider under 'Kontakt'
  • Afsæt 3 timer til dit første besøg, da vi blandt andet skal lave en uddannelsesplan sammen
  • Husk at medbringe dit nemID

Vejledningscaféen – her begynder det for dig

Din vejledning begynder i Uddannelseshusets Vejledningscafé. Her møder du både rådgivere, virksomhedskonsulenter og vejledere fra jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som kan hjælpe dig med at afklare, hvad der ske for dig. Vi tager udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse eller et job med det samme, eller om du har behov for lidt ekstra støtte for at komme videre.

Vejledningscafé i Uddannelseshuset

Søg uddannelseshjælp

Er det afklaret, at du skal søge uddannelseshjælp, kan du gå direkte til selvbetjeningsløsningen herunder. Vær opmærksom på, at du som hovedregel ikke kan få uddannelseshjælp, når du er uddannelsessøgende og venter studiestart.

  • Hav dokumentation klar (studiebevis, opsigelse, indestående i bank, evt. lønsedler, opsparinger, aktier, boliger og bil)
  • Du kan gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage til den senere
  • Du skal indsende dokumentation indenfor 5 hverdag.

Søg uddannelseshjælp

Del indhold