Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du under 30 år og har du ingen uddannelse

Har du ingen anden forsørgelse, og er du under 30 år uden uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp.

Er du lige blevet ledig, skal du allerede første ledighedsdag henvende dig personligt i Uddannelseshuset. Du skal forvente at afsætte 3 timer ved første henvendelse, da der bl.a. skal afholdes samtale vedrørende uddannelsesplan mm.

Når du har meldt dig ledig, skal du indsende ansøgning om uddannelseshjælp digitalt – du bedes derfor medbringe nemID ved henvendelsen.

Folder om uddannelseshjælp

Folder om "Hvornår er du uddannelsessøgende - information til dig der søger kontant- eller uddannelseshjælp"

Søg uddannelseshjælp

Læs hvordan du søger om uddannelseshjælp digitalt og gå direkte til selvbetjeningsløsningen

Betingelser for at få uddannelseshjælp

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Åbenlyst uddannelsesparat - hvad skal jeg?

Uddannelsesparat - hvad skal jeg?

Aktivitetsparat - hvad skal jeg?

Kontanthjælpsloftet

225-timersreglen

Hvis du vil klage

Del indhold