Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du fyldt 30 år?

Jobhuset hjælper dig godt videre med job, hvis du er 30 år eller derover og ikke har anden mulighed for anden forsørgelse.

Når du bliver ledig

Er du lige blevet ledig, skal du allerede ved første ledighedsdag henvende dig personligt i Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, 9000 Aalborg.

  • Mød op uden aftale i Jobhuset - se Jobhusets åbningstider under Kontakt
  • Afsæt 2 timer til dit første besøg, da vi vil hjælpe dig med både at søge ydelse, samt udarbejde en plan for din videre jobsøgning eller videre sagsbehandling i Jobcentret.
  • Husk at medbringe dit nemID

 

Søg kontanthjælp

Print alle punkter

Hvem kan få kontanthjælp?

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Jobparat – hvad skal jeg?

Aktivitetsparat – hvad skal jeg?

Kontanthjælpsloftet

225-timersreglen

Gensidig forsørgelsespligt er ophævet pr. 1/1 2016

Jobrelevant vejledning, når du er på barsel

Offentligt løntilskudsjob

Ufaglærte kan få særlig hjælp

Hvis du vil klage

Del indhold

Selvbetjening