Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Er du vild med ledelse af vilde problemer?

Og drages du af at blive en del af en stor udviklingsorienteret offentlig organisation, der i arbejdet med kerneopgaven har fokus på strategisk nytænkning og fælles værdiskabelse?

Så er den nyoprettede stilling som souschef på det specialiserede voksensocialområde i Aalborg Kommune, med tiltrædelse 1. juni 2023, sandsynligvis lige noget for dig.

Vi er som afdeling til for voksne mennesker, der på grund af psykiske, sociale og/eller kognitive udfordringer har behov for velfærdsløsninger, som kan være med til, at de kan leve et liv i trivsel.

Vi sætter altid de mennesker, vi er her for, først. Det er ikke bare noget, vi siger, men noget vi gør og har fokus på at blive endnu bedre til hver eneste dag. Det er helt afgørende, at du deler denne tilgang, og både i din tænkning og formidling er strategisk skarp.

Du vil som souschef få reference til den tværgående chef for Center for socialpsykiatri og autisme' [se kort beskrivelse nederst] og ‘Center for særlige tilbud og autisme' [se kort beskrivelse nederst]. Centrene er to ud af i alt fem store driftscentre i Aalborg Kommunes Voksenafdeling.

Som souschef bliver du centerchefens højrehånd og stedfortræder. I kommer i et tæt parløb til at understøtte lederne med udviklingen af de to driftscentre. Grunden til, at vi har valgt én fælles ledelse for to centre, er, at der er sat en udviklingsproces i gang, som er fælles for begge centre, og derfor kræver tæt ledelse og koordinering.

At favne to centre er en strategisk stor og krævende centerchefopgave. Som souschef skal du derfor være med til at styrke den strategiske trækkraft ud i de to centre. Vi forventer, at du som ny 'spiller på banen' kan bidrage med skarpe velfærdsinnovative perspektiver og nye idéer – og at du med stor tydelighed formår at kommunikere strategisk med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du som vores kommende souschef har ledelseserfaring og meget gerne med ledelse af ledere. Har du samtidig erfaring inden for et eller flere af de offentlige velfærdsområder, vil det blot være et ekstra plus.

At du har gennemført en lederuddannelse, det giver sig selv. Dit karaktergennemsnit er ikke afgørende. Det er derimod, hvordan du på en løsnings- og ikke mindst læringsorienteret måde strategisk formår at omsætte, det du har lært, til praksis. Det allermest afgørende er dog, at du er drevet af at gøre en forskel for de mennesker vi er her for og dermed brænder for at understøtte arbejdet med voksenafdelingens kerneopgave.

Som person har du ikke det store behov for at ‘shine' selv, men oplever at lykkes, når du er med til at understøtte, at organisationen arbejder med velfærdsløsninger, der har værdi for de mennesker, vi er her for. Du er opsøgende og på forkant med det, der rører sig på det specialiserede voksensocialområde - både lokalt og nationalt.

Send ansøgning
Send os en kortfattet ansøgning, hvor du med afsæt i eksempler på de arbejdsmæssige resultater, du sammen med andre ledere og medarbejdere tidligere har opnået, kommer ind på, hvad du som souschef konkret kan bidrage med i det fællesskab, du bliver en del af.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 'Send ansøgning' og udfylde den formular, som kommer frem. Vedhæft dit CV og en oversigt over dine referencer.

Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning senest 11. april 2023.

Samtaler
Vi forventer at holde første samtale mandag den 17. april 2023.
Anden samtale foregår torsdag den 20. april 2023, og går du videre til den, vil du blive bedt om at gennemføre en Garudatest inden.

Har du spørgsmål til stillingen som souschef, er du velkommen til at kontakte Centerchef Anne Louise Dall på telefon 2520 7701 den 24. marts 2023 eller den 31. marts 2023 - begge dage mellem kl. 13.00 og 14.30.

Lønindplacering
Løn svarende til niveauet for lignende stillinger i Aalborg Kommune og efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdsstedets adresse
Job og Velfærd, Sønderbro 12, 9000 Aalborg

Voksenafdelingen – en del af Job og Velfærd
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.

Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre velfærd i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune
I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.


Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Kort beskrivelse af de to centre
Center for socialpsykiatri og autisme leverer specialiserede sociale ydelser til en bred kreds af borgere fra psykisk sårbare borgere til borgere med svære sindslidelser, samt borgere med autisme og/eller ADHD.

Centret rummer en indsatsvifte bestående af:
 • Døgntilbud, varige og midlertidige
 • Botilbud med støtte efter behov
 • Socialpædagogisk støtte i selvstændig bolig
 • Aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse
 • Opsøgende støtte til de mest isolerede og socialt udsatte personer med sindslidelse
 • Akuttilbud, hvor der er mulighed for ophold i en akutbolig eller at få telefonisk støtte
 • Korte intensive forebyggende indsatser
Centeret har en ledergruppe på 12 ledere og 5 assisterende ledere. Der er samlet set 330 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Center for særlige tilbud og autisme yder en specialiseret indsats til borgere med svær udviklingshæmning eller et svært nedsat funktionsniveau. Borgerne kan have en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, der betyder, at de har behov for at være i et særligt tilrettelagt pædagogisk udviklingsmiljø.
Centret rummer en indsatsvifte bestående af:
 • Døgntilbud, varige og midlertidige
 • Socialpædagogisk støtte i selvstændig bolig
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Udredning og afhjælpning af problemer med misbrug blandt særlige målgrupper
Derudover er knyttet en konsulentgruppe til centret bestående af VISO-konsulenter og fagspecialister.
Centret har ledergruppe på 6 ledere og 10 assisterende ledere. Der er samlet set 370 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-04-2023