Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bliv fast læge på Thomasminde plejehjem

Aalborg Kommune har siden januar 2017 med succes udrullet ordningen med praktiserende læger tilknyttet plejehjem i tæt samarbejde med PLO-K Aalborg. Alle 38 plejehjem i kommunen (inkl. private plejehjem og specialplejehjem) har en fast tilknyttet praktiserende læge til stor tilfredshed for alle parter.

Vores fasttilknyttede læge på Thomasminde har dog netop været nødt til at stoppe som plejehjemslæge og derfor er der opstået en mulighed for at blive plejehjemslæge på Thomasminde. Ordningen med faste læger på plejehjem indeholder to elementer:
 1. At borgere på plejehjem tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fast tilknyttet plejehjemmet. Her foregår patientbehandlingen som vanligt, dvs. med honorar i henhold til overenskomst om almen praksis og lokale aftaler.
 2. At praktiserende læge yder en generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet og for denne ydelse automatisk modtager en månedlig ydelse jf. overenskomsten. Rådgivningen må ikke være relateret til behandlingen af den enkelte patient. Hvad den generelle rådgivning skal indeholde, aftales mellem den fasttilknyttede læge og plejehjemmet og tilpasses de lokale forhold. Der henvises i øvrigt til vedlagte forventningsafstemning mellem PLO-K og Aalborg Kommune om det generelle sundhedsfaglige samarbejde.
OK 22: " 63 Fast tilknyttet læge på plejehjem Stk. 1. Læger der er fast tilknyttet læge på et plejehjem, honoreres med et fast månedligt honorar på 1.949,20 kr., svarende til to timers rådgivning og/eller undervisning gennemsnitligt pr. måned med en timepris på 974,60 kr. inkl. transporttid. Har en plejehjemslæge over 30 beboere på et plejehjem, kan lægen yde og honoreres for en ekstra times månedlig rådgivning og/eller undervisning."

Der vil generelt blive lagt vægt på at etablere et konstruktivt og udviklende samarbejde
mellem den fasttilknyttede læge, en fast tovholder på plejehjemmet og det øvrige personale.

Arbejdstid
Arbejdstiden er som udgangspunkt 3 timer/måned og honoreres med 2.923,80kr/mdr.

Adresse:
Østerbro 8-10, 9000 Aalborg

Antal boliger:
Thomasminde rummer 43 boliger. Alle faste beboere vil få et tilbud om gratis lægeskift til den nye praksis. Overdragelsen af patienter vil ske langsomt og koordineret med den enkelte praksis.

Transport
Transporttid indgår i timeprisafregningen.

Ansættelseskriterier
Både sololæger og kompagniskabspraksis kan søge om at blive fasttilknyttet læge på plejehjemmet. Der vil ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men kommunen vil, hvor der er flere ansøgere end behovet for fast tilknyttede læger, bl.a. lægge vægt på det aktuelle antal beboere tilknyttet lægen samt lægens geografiske nærhed til plejehjemmet.

Kontakt for yderligere information
Spørgsmål af indholdsmæssig karakter kan rettes til:
 • Assisterende leder af plejeboligfunktionen i Aalborg Kommune, Kathrine Lindegaard Gellert på tlf. 2082 4687 eller på mail kalg-aeh@aalborg.dk.
 • Formand for PLO Aalborg, praktiserende læge og plejehjemslæge Mette Bolvig Poulsen på mail mettebp@dadlnet.dk.
 • Praktiserende læge, kommunal praksiskonsulent, Pernille Smalbro Hylleberg på mail psh@smalbro.info
Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  16-04-2023