Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til barselsvikariat Daginstitutionen Troldehuset

Dagtilbud Vejgaard, Daginstitutionen Troldehuset søger en pædagog på 37 timer om ugen med tiltrædelse 15.maj 2023 eller snarest herefter og ca. et år frem.
Daginstitutionen Troldehuset er en aldersintegreret institution normeret til 45 børn i alderen 0-skolestart (30 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn) og 10 fastansatte personaler. Vi har også 3 ressourcepladser samt frokostordning for alle børn.

Du kan søge stillingen, hvis du er en robust pædagog med en ressourceorienteret tilgang til børn og forældre.

Vi arbejder med løbende udvikling af den styrkede pædagogiske læreplan, differentieret forældresamarbejde og udvikling og betydning af inkluderende børnefællesskaber.
Vi tager afsæt i legens betydning for børns trivsel og udvikling og går foran, ved siden af og bagved børnene i leg.
Vi arbejder aldersopdelt i dagligdagen, men under samme tag og ud fra devisen "Alle børn er alles børn". Vi har en uformel, varm og humoristisk omgangstone med afsæt i fagligt funderet pædagogisk arbejde.

Da vi er en integreret institution, som arbejder godt og tæt sammen på tværs, er det vigtigt at du er motiveret for at arbejde med børn fra 0-6 år, selvom dine primære opgaver vil ligge i børnehavedelen.

Vi forventer at du:
 • er moden og stabil og har en høj arbejdsmoral
 • kan ledes og lave selv-og medledelse
 • forstår betydningen af og arbejder aktivt og kontinuerligt med et tæt forældresamarbejde
 • har overblik og gode kommunikationsevner
 • har blik for børneperspektivet
 • har kompetencer inden for inklusion af børn generelt samt af børn i udsatte positioner

Vi kan tilbyde:
 • kultur for faglig og personlig udvikling med kerneopgaven som omdrejningspunkt
 • en engageret og nysgerrig forældregruppe med høje forventninger til vores opgaveløsning
 • en tillidsbaseret feedback kultur som du bidrager til
 • en arbejdsplads hvor dine faglige refleksioner har vægt
 • muligheder for faglig og personlig udvikling i samarbejde med kollegaer og ledelse

Arbejdsstedets adresse
Daginstitutionen Troldehuset, Sonjavej 88, 9000 Aalborg.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende regler mellem KL og BUPL. Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til pædagogisk leder Annemette Kongsted på tlf. 22123719.


Ansøgningsfristen er tirsdag d.4.april 2023

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d.18.april mellem kl.15 og 18.

Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Husk at vedhæfte uddannelsesbevis.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-04-2023